تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
خانه / اخبار تایپ شونده

اخبار تایپ شونده

Simulation of cyclic loading of a steel beam reinforced with epoxy and CFRP in Abaqus

In this tutorial, the Simulation of cyclic loading of a steel beam reinforced with epoxy and CFRP in Abaqus has been done. The steel beam is modeled as a three-dimensional shell part. The epoxy and CFRP are modeled as three-dimensional solid parts. You can see a figure of the assembled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی بارگذاری سیکلی در آباکوس استاندارد روی یک تیر فولادی تقویت شده با اپوکسی و CFRP

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی بارگذاری سیکلی در آباکوس استاندارد روی یک تیر فولادی تقویت شده با اپوکسی و CFRP پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر فولادی به صورت شل و سه بعدی، هندسه چسب به صورت سالید و سه بعدی و در نهایت هندسه کامپوزیت به صورت سالید ...

ادامه نوشته »

Simulation Pull-Out test of a ribbed steel bar from the UHPC part in Abaqus

In this tutorial, the Simulation Pull-Out test of a ribbed steel bar from the UHPC part in Abaqus has been investigated. The steel bar is imported to Abaqus from the CAD software because of the complex geometry as a solid part. The Ultra-High-Performance-Concrete is modeled as a three-dimensional solid part. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی بیرون کشیدن میلگرد آجدار از بتن فوق توانمند در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی بیرون کشیدن میلگرد آجدار از بتن فوق توانمند در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. میلگرد آجدار به صورت سه بعدی و سالید طراحی شده است. با توجه به پیچیدگی طراحی میلگرد، این هندسه در نرم افزار سالید طراحی و به آباکوس ایمپورت شده ...

ادامه نوشته »

Damage and crack identification in concrete by using piezoelectric material in Abaqus

In this tutorial, the Damage and crack identification in concrete by using piezoelectric material in Abaqus has been simulated. The concrete part with the initial crack is modeled as a three-dimensional solid part. The PZT parts are modeled as three-dimensional solid parts. You can see a figure of the assembled ...

ادامه نوشته »

پیدا کردن آسیب و ترک در بتن با استفاده از اثر انتشار موج و پیزوالکتریک در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی پیدا کردن آسیب و ترک در بتن با استفاده از اثر انتشار موج و پیزوالکتریک در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل سازی شامل هندسه بتن با ترک اولیه به صورت سالید و سه بعدی، دو هندسه پیزوالکتریک به صورت سالید و سه ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast load over a composite beam(Wood+Aluminum) in Abaqus

In this example, the Simulation air blast load over a composite beam(Wood+Aluminum) in Abaqus has been investigated. The wood slab is modeled as a  three-dimensional solid part with tension and compression zones. The aluminum beam is modeled as a three-dimensional shell part. You can see a figure of the assembled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک تیر مرکب(آلمینیوم-چوب) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک تیر مرکب(آلمینیوم-چوب) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه تیر آلمینیومی به صورت شل سه بعدی و هندسه چوب به صورت سالید و سه بعدی می باشد. در شکل زیر نحوه قرارگیری اجزا در محیط ...

ادامه نوشته »

Simulation wood timber beam under fire and mechanical bending load in Abaqus

In this tutorial, the Simulation wood timber beam under fire and mechanical bending load in Abaqus has been done. The timber beam is modeled as a three-dimensional solid part. You can see a figure of the assembled parts below Along with the innovation of new building systems, how we design ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تیر چوبی تحت اثر بار حرارتی(آتش) و خمش مکانیکی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تیر چوبی تحت اثر بار حرارتی(آتش) و خمش مکانیکی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر چوبی به صورت سالید و به سه بعدی می باشد. در شکل زیر نحوه قرارگیری اجزا در محیط اسمبلی نمایش داده شده است. در این ...

ادامه نوشته »

Simulation wood-steel plate connection with nail under tension load in Abaqus

In this tutorial, the Simulation wood-steel plate connection with a nail under tension load in Abaqus has been investigated. The steel plate and nail are modeled as three-dimensional solid parts. The wooden plate also is a three-dimensional part. You can see a figure of the assembled parts below Cross-laminated timber ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی اتصال ورق فولادی-چوبی با میخ تحت بار کششی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی اتصال ورق فولادی-چوبی با میخ تحت بار کششی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ورق فولادی به صورت سالید و سه بعدی، و میخ یا پیچ اتصال دهنده نیز به صورت سه بعدی طراحی شده اند. برای چوب از مدل سه بعدی با ...

ادامه نوشته »

Simulation bending test of an aluminium-timber composite beam with connections in Abaqus

In this project, the Simulation bending test of an aluminium-timber composite beam with connections in Abaqus has been done. The timber wood slab is modeled as a three-dimensional solid part. The aluminium beam is modeled as a three-dimensional shell part. You can see a figure of the assembled parts below ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش تیر مرکب آلمینیوم-چوب با تعریف اتصالات در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش تیر مرکب آلمینیوم-چوب با تعریف اتصالات در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل سازی شامل هندسه چوب به صورت سالید و سه بعدی، تیر آلمینیومی به صورت شل و سه بعدی، و درنهایت هندسه اجسام صلب می باشد. در شکل زیر نحوه ...

ادامه نوشته »

Simulation fire analysis of a steel joint with bolt connectors in Abaqus

In this tutorial, the Simulation fire analysis of a steel joint with bolt connectors in Abaqus has been investigated. The two steel plates are modeled as three-dimensional solid parts. The bolts are modeled as three-dimensional parts. You can see a figure of the assembled parts below Steel has been at ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی فرآیند آتش سوزی در یک اتصال فولادی با پیچ در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی فرآیند آتش سوزی در یک اتصال فولادی با پیچ در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شامل دو ورق فولادی به صورت سالید و سه بعدی و چهار پیچ به صورت تو پر و سه بعدی می باشد. در شکل زیر نحوه قرارگیری ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast load over a reinforced concrete beam with spiral GFRP bar in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast load over a reinforced concrete beam with a spiral GFRP bar in Abaqus has been investigated. The concrete beam is modeled as a three-dimensional solid part, the spiral GFRP is a solid part also. The steel reinforcements are modeled as three-dimensional wire parts. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک تیر بتنی مسلح به میلگردهای فولادی و GFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک تیر بتنی مسلح به میلگردهای فولادی و GFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر بتنی به صورت سالید و سه بعدی، میلگرد و خاموت های فولادی به صورت سیمی و سه بعدی و در نهایت هندسه ...

ادامه نوشته »

fire analysis of a composite beam(RC concrete slab+ steel beam)under bending load in Abaqus

In this tutorial, the fire analysis of a composite beam (RC concrete slab+ steel beam) under bending load in Abaqus has been done. The concrete slab is modeled as a three-dimensional solid part. The steel reinforcements are modeled as wire parts. The steel beam is modeled as a three-dimensional solid ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آتش سوزی روی یک سازه بتنی-فولادی تحت خمش در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی آتش سوزی روی یک سازه بتنی-فولادی تحت خمش در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. دال بتنی به صورت سه بعدی و تو پر، میلگردهای موجود در دال به صورت سیمی و سه بعدی، و تیر فولادی نیز به صورت سالید و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation compression test of a concrete column reinforced with GFRP bars and strips in Abaqus

In this tutorial, the Simulation compression test of a concrete column reinforced with GFRP bars and strips in Abaqus has been investigated. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The GFRP bars and strips are modeled as three-dimensional solid parts. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار ستون کوتاه بتنی تقویت شده با میلگرد و خاموت GFRP به صورت دینامیکی و استاتیکی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار ستون کوتاه بتنی تقویت شده با میلگرد و خاموت GFRP به صورت دینامیکی و استاتیکی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی،میلگرد و خاموت های  GFRP به صورت تو پر و ...

ادامه نوشته »

Fire simulation in Abaqus-Thermal and Structural analysis of a steel frame

In this tutorial, the Fire simulation in Abaqus-Thermal and Structural analysis of a steel frame has been investigated. The steel beam is modeled as an I-shape three-dimensional part. The two box columns are modeled as three-dimensional parts. You can see a figure of the assembled parts below Steel has been ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آتش سوزی در یک قاب فولادی تحت بار مکانیکی(تحلیل دما-تنش) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی آتش سوزی در یک قاب فولادی تحت بار مکانیکی(تحلیل دما-تنش) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شامل دو ستون قوطی شکل و یک تیر در وسط دهانه می باشد که همگی هندسه ها به صورت سه بعدی طراحی شده اند. در شکل ...

ادامه نوشته »

Investigation on the repeated impact responses of circular concrete-filled double-tube (CFDT) members in Abaqus

In this tutorial, the Investigation on the repeated impact responses of circular concrete-filled double-tube (CFDT) members in Abaqus have been studied. The two concrete cores are modeled as three-dimensional solid parts. The two steel tubes are modeled as three-dimensional solid parts. The rigid hammer as an impact is used also. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پیاپی به یک تیر مرکب CFDT در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد پیاپی به یک تیر مرکب CFDT در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل دو هسته بتنی به صورت سالید و سه بعدی، لایه فولادی درورنی به صورت سالید و سه بعدی و در نهایت لوله فولادی بیرونی به صورت سالید می ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion over a composite panel(Silica glass-Aluminum-CFRP) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast explosion over a composite panel(Silica glass-Aluminum-CFRP) in Abaqus has been investigated. The silica glass is modeled as a three-dimensional part. The aluminum as the middle layer is modeled as a three-dimensional solid part. The CFRP as the backplate is modeled as a shell ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک پنل مرکب(سیلیکا شیشه-آلمینیوم-الیاف کربن) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک پنل مرکب(سیلیکا شیشه-آلمینیوم-الیاف کربن) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل پارت سیلیکا شیشه به صورت سه بعدی، لایه میانی آلمینیومی به صورت سالید و سه بعدی، و در نهایت ماده کامپوزیتی الیاف کربن به صورت شل ۱۶ لایه ...

ادامه نوشته »

Simulation cyclic loading of a steel beam-column joint filled with the UHPC and welded stiffeners in Abaqus

In this tutorial, the Simulation cyclic loading of a steel beam-column joint filled with the UHPC and welded stiffeners in Abaqus has been done. The Ultra-High-Performance-Concrete is modeled as a three-dimensional solid part. The steel beam and column are modeled as three-dimensional shell parts. The stiffeners are modeled as three-dimensional ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی بارگذاری سیکلی تیر متصل به ستون فولادی پر شده با بتن به همراه سخت کننده جوشی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی بارگذاری سیکلی تیر متصل به ستون فولادی پر شده با بتن به همراه سخت کننده جوشی در آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر به صورت شل و سه بعدی، ستون قوطی شکل فولادی به صورت شل و سه بعدی، هسته بتنی فوق توانمند ...

ادامه نوشته »

Simulation of a steel bullet impact on the composite panel(Boron carbide-CFRP-Gelatin) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation of a steel bullet impact on the composite panel (Boron carbide-CFRP-Gelatin) in Abaqus has been investigated. The bullet is modeled as a three-dimensional solid part. The boron carbide and gelatin are modeled as three-dimensional solid parts. The CFRP is modeled as a shell with eight ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد گلوله به پنل محافظ(بورن کارباید-CFRP- ژلاتین) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد گلوله به پنل محافظ(بورن کارباید-CFRP- ژلاتین) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. لایه محافظ اول از بورن کارباید که ماده بسیار سختی می باشد، به صورت سالید و سه بعدی طراحی شده که هدف از قرارگیری این لایه، جذب انرژی جنبشی گلوله ...

ادامه نوشته »

Finite element analysis of progressive collapse of reinforced ,Ultra-High-Performance-Concrete frame

In this tutorial, the Finite element analysis of the progressive collapse of reinforced, Ultra-High-Performance-Concrete frame has been investigated. The UHPC frame is modeled as a three-dimensional solid part. The steel reinforcements are modeled as three-dimensional wire parts. You can see a figure of the assembled parts below Progressive collapse is ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خرابی پیشرونده یک قاب بتنی فوق توانمند در دو حالت استاتیکی و دینامیکی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خرابی پیشرونده یک قاب بتنی فوق توانمند در دو حالت استاتیکی و دینامیکی در آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل قاب بتنی فوق توانمند به صورت سالید و سه بعدی، میلگردها و خاموت ها به صورت سیمی و سه بعدی می باشد. در شکل ...

ادامه نوشته »

Simulation of a CEL large-scale bomb explosion(Nuclear detonation) near a building in Abaqus

In this tutorial, the Simulation of a CEL large-scale bomb explosion (Nuclear detonation) near a building in Abaqus has been investigated. A nuclear explosion releases vast amounts of energy in the form of blasts, heat, and radiation. An enormous Shockwave reaches speeds of many hundreds of kilometers an hour. The blast ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار اویلری در مقیاس اتمی و بزرگ در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار اویلری در مقیاس اتمی و بزرگ در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و شامل پارت های هوا،خاک،ماده منفجره و دیواره بتنی با ضخامت و ابعاد بزرگ می باشد. دیواره بتنی با ضخامت زیاد به منظور بررسی ...

ادامه نوشته »

Simulation compression test of a composite column(wood-uhpc-steel cover) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation compression test of a composite column(wood-uhpc-steel cover) in Abaqus has been investigated. The wood core and Ulta-High-Performance-Concrete parts are modeled as three-dimensional solid parts. The steel cover is modeled as a shell part. You can see a figure of the assembled parts below Wood columns ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار ستون کامپوزیت(چوب-بتن فوق توانمند-فولاد) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار ستون کامپوزیت(چوب-بتن فوق توانمند-فولاد) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ملسازی شامل هسته چوبی به صورت سالید و سه بعدی، بتن فوق توانمند در نقش لایه میانی به صورت سالید و سه بعدی، کاور فولادی به صورت شل و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation Phantom aircraft collision on a concrete wall in Abaqus

In this tutorial, the Simulation Phantom aircraft collision with a concrete wall in Abaqus has been investigated. The concrete wall is modeled as a three-dimensional solid part. The Phantom is imported as an input geometry to Abaqus as a shell part. You can see a figure of the parts below ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد هواپیما به دیوار بتنی با تعریف رفتار آسیب در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد هواپیما به دیوار بتنی با تعریف رفتار آسیب در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل دیوار بتنی به صورت سالید و سه بعدی می باشد. مدل هواپیما به صورت فایل ورودی و به صورت شل در نظر گرفته شده است. در ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast analysis of a composite column(wood-concrete-CFRP) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast analysis of a composite column(wood-concrete-CFRP) in Abaqus has been investigated. The wood is modeled as a three-dimensional solid part with two layers of tension and compression. The concrete is modeled as a three-dimensional solid part. The steel bars and strips are modeled as ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در نزدیکی یه ستون مرکب(چوب-بتن تقویت شده-CFRP) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار در نزدیکی یه ستون مرکب(چوب-بتن تقویت شده-CFRP) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هسته چوبی به صورت سه بعدی، بتن به صورت سه بعدی و سالید، میلگرد و خاموت ها به صورت سیمی و سه بعدی و در نهایت کاور ...

ادامه نوشته »

Simulation bending test of a composite beam(wood-UHPC-Steel) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation bending test of a composite beam(wood-UHPC-Steel) in Abaqus has been done. The wood is modeled as a three-dimensional solid part with two layers, the top layer is in compression, and the bottom is in tension. The Ultra-High-Performance-Concrete is modeled as a three-dimensional solid part. The ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش سه محوره تیر مرکب(چوب-بتن فوق توانمند-فولاد) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش سه محوره تیر مرکب(چوب-بتن فوق توانمند-فولاد) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هسته چوبی دو لایه به صورت سالید، لایه میانی از بتن فوق توانمند به صورت سالید و در نهایت لایه بیرونی از فولاد به صورت شل می باشد. ...

ادامه نوشته »

Simulation under water explosion by using CEL method near a floating structure in Abaqus

 In this tutorial, the Simulation under-water explosion by using the CEL method near a floating structure in Abaqus has been investigated. The aluminum hull is modeled as a three-dimensional thick shell part. The Soil, TNT, Water, and Air are modeled as three-dimensional parts inside the Eulerian domain. You can see ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار زیر آب به روش کوپل اویلری لاگرانژی در نزدیکی یک سازه آلمینیومی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار زیر آب به روش کوپل اویلری لاگرانژی در نزدیکی یک سازه آلمینیومی در آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل فضای اویلری با پارت های تی ان تی، آب،هوا و خاک می باشد. در این مثال تمامی پارت به صورت سه بعدی می باشند. ...

ادامه نوشته »

Simulation CEL explosion near a stone wall covered with cloth concrete in Abaqus

In this tutorial, the  Simulation CEL explosion near a stone wall covered with cloth, and concrete in Abaqus has been investigated. The stone wall and cloth, concrete are modeled as three-dimensional solid parts. The TNT is a solid sphere, and the Eulerian domain is a 3D body. You can see ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش کوپل اویلری لاگرانژی در نزدیکی دیواره سنگی کاور شده با بتن پارچه ای در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار به روش کوپل اویلری لاگرانژی در نزدیکی دیواره سنگی کاور شده با بتن پارچه ای در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل دیواره سنگی به صورت سالید و سه بعدی، کاور بتن پارچه ای به صورت سالید و سه بعدی، ماده ...

ادامه نوشته »

Simulation of RC Beams during Fire Events Using a Fully Coupled Thermal-Stress Analysis in Abaqus

In this tutorial, the Simulation of RC Beams during Fire Events Using a Fully Coupled thermal stress Analysis in Abaqus has been studied. The concrete beam is modeled as a three-dimensional solid part. The steel reinforcements are modeled as wire parts. You can see a figure of the assembled parts ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آتش سوزی تیر بتنی مسلح به میلگرد به روش کوپله حرارتی مستقیم در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی آتش سوزی تیر بتنی مسلح به میلگرد به روش کوپله حرارتی مستقیم در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر بتنی به صورت سالید و سه بعدی می باشد. میلگردها و خاموت نیز به صورت سه بعدی و سیمی طراحی شد اند. ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
enemad-logo