تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
سرخط خبرها
خانه / اخبار تایپ شونده

اخبار تایپ شونده

Simulation Impact analysis of CFRP/PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus

In this tutorial, the Simulation Impact analysis of CFRP/PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus has been investigated. The CFRP is modeled as a three-dimensional shell part. The polyether-ether-ketone(PEEK) is modeled as a thin solid layer to protect the other layers. The silicon carbide or ceramic is ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرتابه صلب به پنل مرکب(CFRP-PEEK-Ceramic-Gelatin) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد پرتابه صلب به پنل مرکب(CFRP-PEEK-Ceramic-Gelatin) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ماده پلی اتر- اتر کتون یا PEEK به صورت سالید و سه بعدی، ماده CFRP به صورت شل سه بعدی، پارت سرامیک به صورت سالید و سه بعدی، ...

ادامه نوشته »

Simulation CEL explosion of steel-UHPC composite RC beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus

In this tutorial, the Simulation CEL explosion of steel-UHPC composite RC beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus  has been done. The Ultra-High-Performance-Concrete is modeled as a three-dimensional solid part. The bar and strip are modeled as three-dimensional wire parts. The steel beam core and TNT part are modeled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی تیر بتنی فوق توانمند با هسته تیر فولادی دوبل به روش اویلری لاگرانژی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی تیر بتنی فوق توانمند با هسته تیر فولادی دوبل به روش اویلری لاگرانژی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. تیر بتنی فوق توانمند به صورت سالید و سه بعدی، تیر های فولادی به صورت سالید و سه بعدی،میلگرد و خاموت ها ...

ادامه نوشته »

Simulation compression test of CFRP composite spirals in circular hollow UHPC columns in Abaqus

In this tutorial, the Simulation compression test of CFRP composite spirals in circular hollow UHPC columns in Abaqus has been done. The Ultra-High-Performace-Concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The spiral CFRP part is modeled as a solid part, the longitudinal steel bar is modeled as a wire ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی دینامیکی تست فشار ستون بتنی فوق توانمند تقویت شده با میلگرد CFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی دینامیکی تست فشار ستون بتنی فوق توانمند تقویت شده با میلگرد CFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل ستون بتنی فوق توانمند به صورت سالید و سه بعدی، میلگرد سی اف آر پی در نقش خاموت به صورت سالید و ...

ادامه نوشته »

َAir blast simulation of PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus

In this tutorial, the َAir blast simulation of PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus has been investigated. The polyether-ether-ketone(PEEK) is modeled as a thin solid layer to protect the other layers. The silicon carbide or ceramic is modeled as a three-dimensional solid layer at the middle. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا روی یک پنل مرکب(پلی اتر-اتر کتون،سرامیک،ژلاتین) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار در هوا روی یک پنل مرکب(پلی اتر-اتر کتون،سرامیک،ژلاتین) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.  پارت PEEK به صورت سالید و سه بعدی، پارت سرامیک به صورت سالید و سه بعدی، و در نهایت پارت لایه ژلاتین به صورت سالید و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation dynamic bending test of steel-UHPFRC composite beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus

In this tutorial, the Simulation dynamic bending test of steel-concrete composite beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus has been done. The beam(column) part is modeled as a three-dimensional solid part, the two steel beam parts are  modeled as three-dimensional solid part. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش دینامیکی چهار محوره تیر بتنی الیافی با هسته تیر فولادی دوبل در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش دینامیکی چهار محوره تیر بتنی الیافی با هسته تیر فولادی دوبل در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شامل تیر بتنی الیافی به صورت سالید و سه بعدی، تیر های فولادی به صورت سالید و سه بعدی، و همچنین اجزای صلب در ...

ادامه نوشته »

Damage prediction of concrete gravity dams subjected to two underwater explosion shock loading

In this tutorial, the  simulation of Damage prediction of concrete gravity dams subjected to underwater explosion shock loading has been done. The concrete dam is modeled as a three-dimensional solid part. The TNT, water, and air are modeled as eulerian part. The rock foundation is modeled as a three-dimensional solid ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار هم زمان به روش اویلری لاگرانژی زیر آب در نزدیکی سد کوینا با فونداسیون سنگی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار هم زمان به روش اویلری لاگرانژی زیر آب در نزدیکی سد کوینا با فونداسیون سنگی در آباکوس پرداخته ایم. سد به صورت سه بعدی و سالید طراحی شده است. هندسه آب،هوا و ماده منفجره به صورت اویلری ایجاد شده است. فونداسیون سنگی ...

ادامه نوشته »

Simulation of concrete-encased CFST box stub columns under axial compression in Abaqus

In this tutorial, the Simulation of concrete-encased CFST box stub columns under axial compression in Abaqus has been done. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The steel pipes are modeled as three-dimensional solid part also,  and the steel bar and strips are modeled as the wire ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار ستون بتنی با لوله های فولادی پر شده با بتن در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار ستون بتنی با لوله های فولادی پر شده با بتن در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و ستون بتنی به صورت سالید، لوله های فولادی به صورت سالید، میلگردها و خاموت ها به صورت سیمی ...

ادامه نوشته »

Simulation RC beam column joint reinforced with steel plates and rods under vertical load in abaqus

In this tutorial, the Simulation RC beam column joint reinforced with steel plates and rods under vertical load in abaqus  has been investigated. The concrete beam-column is modeled as a three-dimensional solid part. The steel bar and strip are modeled as three-dimensional wire part. The steel plates and rods are ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تیر و ستون بتنی تقویت شده با میلگرد و ورقهای فولادی متصل تحت بار فشاری در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تیر و ستون بتنی تقویت شده با میلگرد و ورقهای فولادی متصل تحت بار فشاری در آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده، تیر و ستون بتنی به صورت سالید،میلگردها و خاموت ها نیز به صورت سه بعدی و وایر، ورق ...

ادامه نوشته »

Simulation five point bending of a composite concrete beam(NSC+UHPFRC) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation five point bending of a composite concrete beam(NSC+UHPFRC) in Abaqus has been done. The normal strength concrete beam as a cover is modeled as a three-dimensional solid part. The Ultra-High-Performace-Fiber-Reinforce-Concrete core is modeled as the a three-dimensional solid part. The steel bars and strips are ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش دینامیکی ۵ محوره تیر مرکب بتن معمولی+بتن فوق توانمند الیافی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش دینامیکی ۵ محوره تیر مرکب بتن معمولی+بتن فوق توانمند الیافی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و تیر بتنی معمولی به صورت سالید، هسته داخلی بتنی فوق توانمند الیافی به صورت سالید، میلگرد و خاموت ها ...

ادامه نوشته »

Simulation external pipe corrosion of a steel pipe in Abaqus

In this tutorial, the Simulation external pipe corrosion of a steel pipe in Abaqus has been investigated. The steel pipe is modeled as a three-dimensional solid part. The defect is considered as a radial arc on the external surface of the pipe. You can see a figure of the assembled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خوردگی خارجی لوله تحت بار فشاری داخلی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خوردگی خارجی لوله تحت بار فشاری داخلی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و شامل هندسه لوله به صورت سالید می باشد. ایراد یا خوردگی نیز می تواند در سطح داخلی و یا خارجی لوله لحاظ شود ...

ادامه نوشته »

Simulation forming process of steel-CFRP-steel composite plate in Abaqus

In this tutorial the Simulation forming process of steel-CFRP-steel composite plate in Abaqus  has been done. The two steel plates are modeled as three-dimensional shell part. The CFRP core is modeled as a three-dimensional shell part with four layers. The die and punch are modeled as analytical rigid parts. You ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی کشش عمیق ورق فولادی دو لایه با هسته CFRP در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی کشش عمیق ورق فولادی دو لایه با هسته CFRP در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه ورق های فولادی به صورت شل و سه بعدی، پارت ورق CFRP به صورت شل و سه بعدی که چهار لایه بوده، هندسه قالب به ...

ادامه نوشته »

Simulation dynamic compression test of a RC column with UHPFRC core in Abaqus

In this tutorial, the Simulation dynamic compression test of a RC column with UHPFRC core in Abaqus has been done, The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The steel bar and strip are modeeld as three-dimensional wire paer. The Ultra-High-Performance-Fiber-Reinforce Concrete is modeled as a three-dimensional solid ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار دینامیکی ستون بتنی تقویت شده با هسته بتن فوق توانمند الیافی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار دینامیکی ستون بتنی تقویت شده با هسته بتن فوق توانمند الیافی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی، هسته بتن فوق توانمند الیافی به صورت سالید و سه بعدی، میلگردهای طولی و خاموت ها ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast over a composite panel( Glass Epoxy-Ceramic-thermoplastic polyurethane) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast over a composite panel( Glass Epoxy-Ceramic-thermoplastic polyurethane) in Abaqus has been done. The epoxy glass composite part is modeled as a three-dimensional shell part with sixteen layers. The ceramic and polyurethane are modeled as three-dimensionalsolid part. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی سازه مرکب(شیشه اپوکسی-سرامیک-پلی اورتان) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی سازه مرکب(شیشه اپوکسی-سرامیک-پلی اورتان) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. لایه رویی از کامپوزیت شیشه اپوکسی ۱۶ لایه به صورت شل و سه بعدی طراحی شده است. لایه میانی که ضخیم تر بوده از سرامیک به صورت سالید و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation dynamic four point bending test of a Gravity beam in Abaqus

In this tutorial, the Simulation dynamic four point bending test of a Gravity beam in Abaqus has been investigated. Gravity Beams, a term coined in this investigation, are those beams in which gravity is used to design the topology of beam form conjointly with the novel manufacturing strategy Fabric Formwork. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش چهار محوره تیر بتنی وزنی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش چهار محوره تیر بتنی وزنی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل شکل خاصی از تیر بتنی معروف به تیر وزنی ، به صورت سالید و سه بعدی می باشد. اجزای صلب نیز به صورت شل طراحی شده اند. در شکل ...

ادامه نوشته »

Numerical Investigation of Rigid Impact on Steel Wire Reinforced Foam Core/Composite Skin Sandwich Panel

In this tutorial, the Numerical Investigation of Rigid Impact on Steel Wire Reinforced Foam Core/Composite Skin Sandwich Panel in Abaqus software has been investigated. The rigid projectile is modeled as the three-dimensional shell part. The steel reinforcements are modeled as wire part. The glass-epoxy part is modeled as a three-dimensional ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد جسم صلب به پنل مرکب(میلگرد-شیشه اپوکسی-فوم فلزی) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد جسم صلب به پنل مرکب(میلگرد-شیشه اپوکسی-فوم فلزی) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. پارت پرتابه صورت صلب و شل، پارت میلگردهای تقویت کننده رویی به صورت وایر و سه بعدی، پارت شیشه اپوکسی به صورت شل و سه بعدی و در نهایت ...

ادامه نوشته »

Simulation low energy impact of a rigid hammer on the wood-cement-concrete panel in Abaqus

In this tutorial, Simulation low energy impact of a rigid hammer on the wood-cement-concrete panel in Abaqus has been investigated. The panel contians three layers, top layer is wood-cement part as a soild model, the second layer is normal strenght concrete as a solid part, and third layer is wood-cement ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد ضربه کم انرژی به پنل بتنی سه لایه(بتن و کامپوزیت چوب-بتن)در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد ضربه کم انرژی به پنل بتنی سه لایه(بتن و کامپوزیت چوب-بتن)در آباکوس پرداخته ایم. مدل به صورت تقارنی بوده و شامل سه لایه می باشد. لایه رویی از کامپوزیت بتن-چوب به صورت سالید و سه بعدی، لایه میانی از بتن معمولی به ...

ادامه نوشته »

Simulation rocket impact and explosion over a concrete panel in Abaqus

In this tutorial the Simulation rocket impact and explosion over a concrete panel in Abaqus has been investigated. The concrete panel is modeled as a three-dimensional solid part. The rocket is modeled as a three-dimensional shell part, and the TNT is modeeld as a solid part. You can see a ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد و انفجار راکت به روش اس پی اچ و بررسی آسیب بتن در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد و انفجار راکت به روش اس پی اچ و بررسی آسیب بتن در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه بتن به صورت سالید و سه بعدی، هندسه راکت به صورت شل و سه بعدی و در نهایت پارت ماده منفجره ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast load over a composite panel(Aluminum+bamboo fiber) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast load over a composite panel(Aluminum+bamboo fiber) in Abaqus has been investigated. Because of the symmetry circumstance, one quarter of the geometries are modeled. The aluminum plates are modeled as three-dimensional solid part. The bamboo plate as a core of the composite panel is ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک پنل مرکب آلمینیوم- ورق بامبو در آباکوس- بررسی تخریب

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک پنل مرکب آلمینیوم- ورق بامبو در آباکوس- بررسی تخریب- پرداخته ایم. با توجه به هندسه قطعات که تقارنی می باشند، از یک چهارم مدل برای کاهش زمان تحلیل و محاسبات استفاده شده است. ورق های آلمینیومی رویی و زیرین به ...

ادامه نوشته »

Simulation four point bending test of a foamed concrete beam reinforced with steel bars and bamboo fiber in Abaqus

In this tutorial, the Simulation four point bending test of a foamed concrete beam reinforced with steel bars and bamboo fiber in Abaqus has been investigated. The foamed concrete part is modeled as a three-dimensional solid part. The bamboo composite is modeled as a three-dimensional shell part with some layers. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش چهار محوره تیر بتنی فومی تقویت شده با میلگرد و الیاف بامبو در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش چهار محوره تیر بتنی فومی تقویت شده با میلگرد و الیاف بامبو در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه تیر بتنی فومی به صورت سالید و سه بعدی، الیاف بامبو به صورت شل چند لایه، میلگرد و خاموت ها به ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion over a steel-UHPC-steel sandwich composite beam stud connectors in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast explosion over a steel-UHPC-steel sandwich composite beam stud connectors in Abaqus has been studied. The two steel plates with studs are modeled as three-dimensional solid part. The UHPC is modeled as a three-dimensional solid part as a core of the sandwich beam. You ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا روی یک تیر مرکب از بتن فوق توانمند و ورق فولادی گلمیخ دار در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار در هوا روی یک تیر مرکب از بتن فوق توانمند و ورق فولادی گلمیخ دار در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل دو وق فولادی گلمیخ دار به صورت سالید و سه بعدی، لایه میانی از بتن فوق توانمند به صورت سالید ...

ادامه نوشته »

Simulation high-velocity impact on the Aluminum-Bamboo sandwich panel in Abaqus

In this tutorial, the Simulation high-velocity impact on the Aluminum-Bamboo sandwich panel in Abaqus has been done. The aluminum plate is modeled as a three-dimensional solid part. The bamboo plate is modeled as a shell part with thirty two layers with different fiber angle. The projectile is modeled as a ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد سرعت بالا به پنل آلمینیومی تقویت شده با الیاف بامبو در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد سرعت بالا به پنل آلمینیومی تقویت شده با الیاف بامبو در آباکوس پرداخته ایم. ورق فلزی به صورت سالید و سه بعدی به عنوان ورق رویی در نظر گرفته شده است. ورق الیاف بامبو به صورت شل ۳۲ لایه با زاویه قرارگیری ...

ادامه نوشته »

Simulation dynamic bending test of SCS sandwich beams with UHPFRC in Abaqus

In this tutorial, the Simulation dynamic bending test of SCS sandwich beams with UHPFRC in Abaqus has been investigated. The upper and bottom steel plates with studs are modeled as three-dimensional solid part. The middle UHPFRC is modeled as a three-dimensional solid part. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش دینامیکی تیر مرکب شامل ورق گلمیخدار به همراه بتن الیافی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش دینامیکی تیر مرکب شامل ورق گلمیخدار به همراه بتن الیافی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل دو ورق رویی و زیرین به همراه تعدادی گلمیخ در سطح آنها می باشد، که به صورت سالید و سه بعدی طراحی شده اند. ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion over a timber wood beam reinforced with CFRP in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast explosion over a timber wood beam reinforced with CFRP in Abaqus has been investigated. The two wood beam layers are modeled as three-dimensional solid parts. The CFRP sheet is modeled as a three dimensional shell part. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک تیر چوبی دولایه تقویت شده با CFRP در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک تیر چوبی دولایه تقویت شده با CFRP در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل سازی شامل دو لایه چوب به صورت سالید و سه بعدی، یک لایه ورق کامپوزیتی به صورت شل و سه بعدی که به صورت چند لایه ...

ادامه نوشته »

Simulation low energy impact on the multilayered wood panel in Abaqus-Damage investigation

In this tutorial, the Simulation low energy impact on the multilayered wood panel in Abaqus-Damage investigation – has been done. The rigid ball is modeled as a three-dimensional shell part with a specific mass. Each wood panel is modeled as a three-dimensional solid part, and between the layers, the cohesive ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد کم انرژی به پنل چوبی چندلایه در آباکوس- بررسی آسیب

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد کم انرژی به پنل چوبی چندلایه در آباکوس- بررسی آسیب- پرداخته ایم. مدل سازی شامل یک پرتابه صلب و چهار لایه چوب می باشد. لایه های چوب به صورت جداگانه و به صورت سالید مدل شده اند. برای مدلسازی رفتار بین لایه ...

ادامه نوشته »

Simulation cyclic loading of a steel beam embedded in a concrete block in Abaqus

In this tutorial, the Simulation cyclic loading of a steel beam embedded in a concrete block in Abaqus has been done. The steel beam (or column) is modeled as a three-dimensional shell part. The concrete block is modeled as a three-dimensional solid part. The half of the steel beam is ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی بارگذاری سیکلی تیر فولادی تا نیمه مدفون در بتن در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی بارگذاری سیکلی تیر فولادی تا نیمه مدفون در بتن در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و شامل یک تیر فولادی به صورت شل(یا سالید)، و پایه بتنی به صورت سالید می باشد. تیر تا نیمه در بتن ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.