تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
خانه / 2023 / دسامبر

بایگانی ماهانه: دسامبر 2023

Simulation air blast explosion over a composite panel(Silica glass-Aluminum-CFRP) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast explosion over a composite panel(Silica glass-Aluminum-CFRP) in Abaqus has been investigated. The silica glass is modeled as a three-dimensional part. The aluminum as the middle layer is modeled as a three-dimensional solid part. The CFRP as the backplate is modeled as a shell ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک پنل مرکب(سیلیکا شیشه-آلمینیوم-الیاف کربن) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک پنل مرکب(سیلیکا شیشه-آلمینیوم-الیاف کربن) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل پارت سیلیکا شیشه به صورت سه بعدی، لایه میانی آلمینیومی به صورت سالید و سه بعدی، و در نهایت ماده کامپوزیتی الیاف کربن به صورت شل ۱۶ لایه ...

ادامه نوشته »

Simulation cyclic loading of a steel beam-column joint filled with the UHPC and welded stiffeners in Abaqus

In this tutorial, the Simulation cyclic loading of a steel beam-column joint filled with the UHPC and welded stiffeners in Abaqus has been done. The Ultra-High-Performance-Concrete is modeled as a three-dimensional solid part. The steel beam and column are modeled as three-dimensional shell parts. The stiffeners are modeled as three-dimensional ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی بارگذاری سیکلی تیر متصل به ستون فولادی پر شده با بتن به همراه سخت کننده جوشی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی بارگذاری سیکلی تیر متصل به ستون فولادی پر شده با بتن به همراه سخت کننده جوشی در آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر به صورت شل و سه بعدی، ستون قوطی شکل فولادی به صورت شل و سه بعدی، هسته بتنی فوق توانمند ...

ادامه نوشته »

Simulation of a steel bullet impact on the composite panel(Boron carbide-CFRP-Gelatin) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation of a steel bullet impact on the composite panel (Boron carbide-CFRP-Gelatin) in Abaqus has been investigated. The bullet is modeled as a three-dimensional solid part. The boron carbide and gelatin are modeled as three-dimensional solid parts. The CFRP is modeled as a shell with eight ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد گلوله به پنل محافظ(بورن کارباید-CFRP- ژلاتین) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد گلوله به پنل محافظ(بورن کارباید-CFRP- ژلاتین) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. لایه محافظ اول از بورن کارباید که ماده بسیار سختی می باشد، به صورت سالید و سه بعدی طراحی شده که هدف از قرارگیری این لایه، جذب انرژی جنبشی گلوله ...

ادامه نوشته »

Finite element analysis of progressive collapse of reinforced ,Ultra-High-Performance-Concrete frame

In this tutorial, the Finite element analysis of the progressive collapse of reinforced, Ultra-High-Performance-Concrete frame has been investigated. The UHPC frame is modeled as a three-dimensional solid part. The steel reinforcements are modeled as three-dimensional wire parts. You can see a figure of the assembled parts below Progressive collapse is ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خرابی پیشرونده یک قاب بتنی فوق توانمند در دو حالت استاتیکی و دینامیکی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خرابی پیشرونده یک قاب بتنی فوق توانمند در دو حالت استاتیکی و دینامیکی در آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل قاب بتنی فوق توانمند به صورت سالید و سه بعدی، میلگردها و خاموت ها به صورت سیمی و سه بعدی می باشد. در شکل ...

ادامه نوشته »

Simulation of a CEL large-scale bomb explosion(Nuclear detonation) near a building in Abaqus

In this tutorial, the Simulation of a CEL large-scale bomb explosion (Nuclear detonation) near a building in Abaqus has been investigated. A nuclear explosion releases vast amounts of energy in the form of blasts, heat, and radiation. An enormous Shockwave reaches speeds of many hundreds of kilometers an hour. The blast ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار اویلری در مقیاس اتمی و بزرگ در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار اویلری در مقیاس اتمی و بزرگ در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و شامل پارت های هوا،خاک،ماده منفجره و دیواره بتنی با ضخامت و ابعاد بزرگ می باشد. دیواره بتنی با ضخامت زیاد به منظور بررسی ...

ادامه نوشته »

Simulation compression test of a composite column(wood-uhpc-steel cover) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation compression test of a composite column(wood-uhpc-steel cover) in Abaqus has been investigated. The wood core and Ulta-High-Performance-Concrete parts are modeled as three-dimensional solid parts. The steel cover is modeled as a shell part. You can see a figure of the assembled parts below Wood columns ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار ستون کامپوزیت(چوب-بتن فوق توانمند-فولاد) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار ستون کامپوزیت(چوب-بتن فوق توانمند-فولاد) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ملسازی شامل هسته چوبی به صورت سالید و سه بعدی، بتن فوق توانمند در نقش لایه میانی به صورت سالید و سه بعدی، کاور فولادی به صورت شل و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد هواپیما به دیوار بتنی با تعریف رفتار آسیب در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد هواپیما به دیوار بتنی با تعریف رفتار آسیب در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل دیوار بتنی به صورت سالید و سه بعدی می باشد. مدل هواپیما به صورت فایل ورودی و به صورت شل در نظر گرفته شده است. در ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast analysis of a composite column(wood-concrete-CFRP) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast analysis of a composite column(wood-concrete-CFRP) in Abaqus has been investigated. The wood is modeled as a three-dimensional solid part with two layers of tension and compression. The concrete is modeled as a three-dimensional solid part. The steel bars and strips are modeled as ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در نزدیکی یه ستون مرکب(چوب-بتن تقویت شده-CFRP) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار در نزدیکی یه ستون مرکب(چوب-بتن تقویت شده-CFRP) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هسته چوبی به صورت سه بعدی، بتن به صورت سه بعدی و سالید، میلگرد و خاموت ها به صورت سیمی و سه بعدی و در نهایت کاور ...

ادامه نوشته »

Simulation bending test of a composite beam(wood-UHPC-Steel) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation bending test of a composite beam(wood-UHPC-Steel) in Abaqus has been done. The wood is modeled as a three-dimensional solid part with two layers, the top layer is in compression, and the bottom is in tension. The Ultra-High-Performance-Concrete is modeled as a three-dimensional solid part. The ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش سه محوره تیر مرکب(چوب-بتن فوق توانمند-فولاد) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش سه محوره تیر مرکب(چوب-بتن فوق توانمند-فولاد) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هسته چوبی دو لایه به صورت سالید، لایه میانی از بتن فوق توانمند به صورت سالید و در نهایت لایه بیرونی از فولاد به صورت شل می باشد. ...

ادامه نوشته »

Simulation under water explosion by using CEL method near a floating structure in Abaqus

 In this tutorial, the Simulation under-water explosion by using the CEL method near a floating structure in Abaqus has been investigated. The aluminum hull is modeled as a three-dimensional thick shell part. The Soil, TNT, Water, and Air are modeled as three-dimensional parts inside the Eulerian domain. You can see ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار زیر آب به روش کوپل اویلری لاگرانژی در نزدیکی یک سازه آلمینیومی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار زیر آب به روش کوپل اویلری لاگرانژی در نزدیکی یک سازه آلمینیومی در آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل فضای اویلری با پارت های تی ان تی، آب،هوا و خاک می باشد. در این مثال تمامی پارت به صورت سه بعدی می باشند. ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
enemad-logo