تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.

آخرین نوشته ها

Simulation of cyclic loading of a steel beam reinforced with epoxy and CFRP in Abaqus

In this tutorial, the Simulation of cyclic loading of a steel beam reinforced with epoxy and CFRP in Abaqus has been done. The steel beam is modeled as a three-dimensional shell part. The epoxy and CFRP are modeled as three-dimensional solid parts. You can see a figure of the assembled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی بارگذاری سیکلی در آباکوس استاندارد روی یک تیر فولادی تقویت شده با اپوکسی و CFRP

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی بارگذاری سیکلی در آباکوس استاندارد روی یک تیر فولادی تقویت شده با اپوکسی و CFRP پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر فولادی به صورت شل و سه بعدی، هندسه چسب به صورت سالید و سه بعدی و در نهایت هندسه کامپوزیت به صورت سالید ...

ادامه نوشته »

Simulation Pull-Out test of a ribbed steel bar from the UHPC part in Abaqus

In this tutorial, the Simulation Pull-Out test of a ribbed steel bar from the UHPC part in Abaqus has been investigated. The steel bar is imported to Abaqus from the CAD software because of the complex geometry as a solid part. The Ultra-High-Performance-Concrete is modeled as a three-dimensional solid part. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی بیرون کشیدن میلگرد آجدار از بتن فوق توانمند در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی بیرون کشیدن میلگرد آجدار از بتن فوق توانمند در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. میلگرد آجدار به صورت سه بعدی و سالید طراحی شده است. با توجه به پیچیدگی طراحی میلگرد، این هندسه در نرم افزار سالید طراحی و به آباکوس ایمپورت شده ...

ادامه نوشته »

Damage and crack identification in concrete by using piezoelectric material in Abaqus

In this tutorial, the Damage and crack identification in concrete by using piezoelectric material in Abaqus has been simulated. The concrete part with the initial crack is modeled as a three-dimensional solid part. The PZT parts are modeled as three-dimensional solid parts. You can see a figure of the assembled ...

ادامه نوشته »

پیدا کردن آسیب و ترک در بتن با استفاده از اثر انتشار موج و پیزوالکتریک در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی پیدا کردن آسیب و ترک در بتن با استفاده از اثر انتشار موج و پیزوالکتریک در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل سازی شامل هندسه بتن با ترک اولیه به صورت سالید و سه بعدی، دو هندسه پیزوالکتریک به صورت سالید و سه ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast load over a composite beam(Wood+Aluminum) in Abaqus

In this example, the Simulation air blast load over a composite beam(Wood+Aluminum) in Abaqus has been investigated. The wood slab is modeled as a  three-dimensional solid part with tension and compression zones. The aluminum beam is modeled as a three-dimensional shell part. You can see a figure of the assembled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک تیر مرکب(آلمینیوم-چوب) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک تیر مرکب(آلمینیوم-چوب) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه تیر آلمینیومی به صورت شل سه بعدی و هندسه چوب به صورت سالید و سه بعدی می باشد. در شکل زیر نحوه قرارگیری اجزا در محیط ...

ادامه نوشته »

Simulation wood timber beam under fire and mechanical bending load in Abaqus

In this tutorial, the Simulation wood timber beam under fire and mechanical bending load in Abaqus has been done. The timber beam is modeled as a three-dimensional solid part. You can see a figure of the assembled parts below Along with the innovation of new building systems, how we design ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تیر چوبی تحت اثر بار حرارتی(آتش) و خمش مکانیکی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تیر چوبی تحت اثر بار حرارتی(آتش) و خمش مکانیکی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر چوبی به صورت سالید و به سه بعدی می باشد. در شکل زیر نحوه قرارگیری اجزا در محیط اسمبلی نمایش داده شده است. در این ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
enemad-logo