تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
خانه / 2023 / آوریل

بایگانی ماهانه: آوریل 2023

Simulation impact spot welding of two steel plates in Abaqus

In this tutorial, the Simulation inpact spot welding of two steel plates in Abaqus has been done. The steel flyer and base plates are modeled as three-dimensional solid part. The rigid impactor is modeled as three-dimensional shell part. You can see a figure of the assembled parts below Due to ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جوشکاری نقطه ای ضربه ای دو ورق فولادی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی جوشکاری نقطه ای ضربه ای دو ورق فولادی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل دو ورق فولادی سه بعدی و سالید بوده که صفحه رویی در نقش ورق پرنده و صفحه زیرین در نقش ورق پایه می باشد. ضربه زننده نیز ...

ادامه نوشته »

Simulation dynamic four points bending of the timber wood beam reinfroced with CFRP rod and Glue in Abaqus

In this tutorial, the Simulation dynamic four points bending of the timber wood beam reinfroced with CFRP rod and Gluein Abaqus  has been investigated. The wood beam is modeled as a three-dimensional solid part with two compression and tension sections. The adhesive and CFRP rod also is modeled as three-dimensional ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش دینامیکی چهار نقطه ای تیر چوبی تقویت شده با چسب و میلگرد CFRP در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش دینامیکی چهار نقطه ای تیر چوبی تقویت شده با چسب و میلگرد CFRP در آباکوس  پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر چوبی دو بخشی( قسمت رویی در فشار و قسمت زیرین در کشش) به صورت سالید و سه بعدی، هندسه چسب به صورت ...

ادامه نوشته »

Simulation close explosion test of a glass shield in Abaqus

With the growing threat and risk of attacks and explosions in densely populated urban environments, the need for advanced security glass in windows, doors, police protective galss shield, and glass partitions is also increasing. In a powerful explosion, conventional glass panes will splinter even at a great distance from the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در نزدیکی محافظ شیشه ای در آباکوس-بررسی آسیب

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار در نزدیکی محافظ شیشه ای در آباکوس-بررسی آسیب- پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و شامل هندسه شیشه محافظ می باشد که محل انفجار همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده، در فاصله نزدیکی از آن قرار دارد. هدف ...

ادامه نوشته »

Numerical simulation of interlocking blocks under compression in Abaqus

In this tutorial, the Numerical simulation of interlocking blocks under compression in Abaqus has been done. The blocks are modeled as three dimensional solid parts with interlocking surfaces. You can see a figure of the assembled parts below Masonry structure is one of the most predominant structures throughout the world ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار آجرهای به هم پیوسته(Interlocking) با تعریف تماس چسبنده در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار آجرهای به هم پیوسته(Interlocking) با تعریف تماس چسبنده در آباکوس پرداخته ایم. ستون آجرهای در هم تنیده به صورت سالید و سه بعدی طراحی شده اند، که تعداد آنها و نحوه در هم تنیدگی می تواند متفاوت باشد. ملات بین آجرها ...

ادامه نوشته »

Simulation Wood-Glue-CFRP beam under dynamic four points bending test in Abaqus

In this tutorial the Simulation Wood-Glue-CFRP beam under dynamic four points bending test in Abaqus has been investigated. The wood beam are modeled as three dimensional solid part, the adhesive parts are modeled as three-dimensional solid parts, the CFRP also si solid and the the roller are modeled as rigid ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش تیر چوبی به همراه کامپوزیت و چسب به صورت دینامیکی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش تیر چوبی به همراه کامپوزیت و چسب به صورت دینامیکی در آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه های تیر چوبی به صورت سالید، هندسه کاموپوزیت CFRP به صورت سالید و سه بعدی، مواد متصل کننده یا چسب به صورت سالید و سه ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
enemad-logo