تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
خانه / 2024 / ژانویه

بایگانی ماهانه: ژانویه 2024

Simulation air blast load over a composite beam(Wood+Aluminum) in Abaqus

In this example, the Simulation air blast load over a composite beam(Wood+Aluminum) in Abaqus has been investigated. The wood slab is modeled as a  three-dimensional solid part with tension and compression zones. The aluminum beam is modeled as a three-dimensional shell part. You can see a figure of the assembled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک تیر مرکب(آلمینیوم-چوب) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک تیر مرکب(آلمینیوم-چوب) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه تیر آلمینیومی به صورت شل سه بعدی و هندسه چوب به صورت سالید و سه بعدی می باشد. در شکل زیر نحوه قرارگیری اجزا در محیط ...

ادامه نوشته »

Simulation wood timber beam under fire and mechanical bending load in Abaqus

In this tutorial, the Simulation wood timber beam under fire and mechanical bending load in Abaqus has been done. The timber beam is modeled as a three-dimensional solid part. You can see a figure of the assembled parts below Along with the innovation of new building systems, how we design ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تیر چوبی تحت اثر بار حرارتی(آتش) و خمش مکانیکی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تیر چوبی تحت اثر بار حرارتی(آتش) و خمش مکانیکی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر چوبی به صورت سالید و به سه بعدی می باشد. در شکل زیر نحوه قرارگیری اجزا در محیط اسمبلی نمایش داده شده است. در این ...

ادامه نوشته »

Simulation wood-steel plate connection with nail under tension load in Abaqus

In this tutorial, the Simulation wood-steel plate connection with a nail under tension load in Abaqus has been investigated. The steel plate and nail are modeled as three-dimensional solid parts. The wooden plate also is a three-dimensional part. You can see a figure of the assembled parts below Cross-laminated timber ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی اتصال ورق فولادی-چوبی با میخ تحت بار کششی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی اتصال ورق فولادی-چوبی با میخ تحت بار کششی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ورق فولادی به صورت سالید و سه بعدی، و میخ یا پیچ اتصال دهنده نیز به صورت سه بعدی طراحی شده اند. برای چوب از مدل سه بعدی با ...

ادامه نوشته »

Simulation bending test of an aluminium-timber composite beam with connections in Abaqus

In this project, the Simulation bending test of an aluminium-timber composite beam with connections in Abaqus has been done. The timber wood slab is modeled as a three-dimensional solid part. The aluminium beam is modeled as a three-dimensional shell part. You can see a figure of the assembled parts below ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش تیر مرکب آلمینیوم-چوب با تعریف اتصالات در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش تیر مرکب آلمینیوم-چوب با تعریف اتصالات در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل سازی شامل هندسه چوب به صورت سالید و سه بعدی، تیر آلمینیومی به صورت شل و سه بعدی، و درنهایت هندسه اجسام صلب می باشد. در شکل زیر نحوه ...

ادامه نوشته »

Simulation fire analysis of a steel joint with bolt connectors in Abaqus

In this tutorial, the Simulation fire analysis of a steel joint with bolt connectors in Abaqus has been investigated. The two steel plates are modeled as three-dimensional solid parts. The bolts are modeled as three-dimensional parts. You can see a figure of the assembled parts below Steel has been at ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی فرآیند آتش سوزی در یک اتصال فولادی با پیچ در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی فرآیند آتش سوزی در یک اتصال فولادی با پیچ در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شامل دو ورق فولادی به صورت سالید و سه بعدی و چهار پیچ به صورت تو پر و سه بعدی می باشد. در شکل زیر نحوه قرارگیری ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast load over a reinforced concrete beam with spiral GFRP bar in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast load over a reinforced concrete beam with a spiral GFRP bar in Abaqus has been investigated. The concrete beam is modeled as a three-dimensional solid part, the spiral GFRP is a solid part also. The steel reinforcements are modeled as three-dimensional wire parts. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک تیر بتنی مسلح به میلگردهای فولادی و GFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک تیر بتنی مسلح به میلگردهای فولادی و GFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر بتنی به صورت سالید و سه بعدی، میلگرد و خاموت های فولادی به صورت سیمی و سه بعدی و در نهایت هندسه ...

ادامه نوشته »

fire analysis of a composite beam(RC concrete slab+ steel beam)under bending load in Abaqus

In this tutorial, the fire analysis of a composite beam (RC concrete slab+ steel beam) under bending load in Abaqus has been done. The concrete slab is modeled as a three-dimensional solid part. The steel reinforcements are modeled as wire parts. The steel beam is modeled as a three-dimensional solid ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آتش سوزی روی یک سازه بتنی-فولادی تحت خمش در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی آتش سوزی روی یک سازه بتنی-فولادی تحت خمش در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. دال بتنی به صورت سه بعدی و تو پر، میلگردهای موجود در دال به صورت سیمی و سه بعدی، و تیر فولادی نیز به صورت سالید و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation compression test of a concrete column reinforced with GFRP bars and strips in Abaqus

In this tutorial, the Simulation compression test of a concrete column reinforced with GFRP bars and strips in Abaqus has been investigated. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The GFRP bars and strips are modeled as three-dimensional solid parts. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار ستون کوتاه بتنی تقویت شده با میلگرد و خاموت GFRP به صورت دینامیکی و استاتیکی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار ستون کوتاه بتنی تقویت شده با میلگرد و خاموت GFRP به صورت دینامیکی و استاتیکی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی،میلگرد و خاموت های  GFRP به صورت تو پر و ...

ادامه نوشته »

Fire simulation in Abaqus-Thermal and Structural analysis of a steel frame

In this tutorial, the Fire simulation in Abaqus-Thermal and Structural analysis of a steel frame has been investigated. The steel beam is modeled as an I-shape three-dimensional part. The two box columns are modeled as three-dimensional parts. You can see a figure of the assembled parts below Steel has been ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آتش سوزی در یک قاب فولادی تحت بار مکانیکی(تحلیل دما-تنش) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی آتش سوزی در یک قاب فولادی تحت بار مکانیکی(تحلیل دما-تنش) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شامل دو ستون قوطی شکل و یک تیر در وسط دهانه می باشد که همگی هندسه ها به صورت سه بعدی طراحی شده اند. در شکل ...

ادامه نوشته »

Investigation on the repeated impact responses of circular concrete-filled double-tube (CFDT) members in Abaqus

In this tutorial, the Investigation on the repeated impact responses of circular concrete-filled double-tube (CFDT) members in Abaqus have been studied. The two concrete cores are modeled as three-dimensional solid parts. The two steel tubes are modeled as three-dimensional solid parts. The rigid hammer as an impact is used also. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پیاپی به یک تیر مرکب CFDT در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد پیاپی به یک تیر مرکب CFDT در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل دو هسته بتنی به صورت سالید و سه بعدی، لایه فولادی درورنی به صورت سالید و سه بعدی و در نهایت لوله فولادی بیرونی به صورت سالید می ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
enemad-logo