تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
خانه / 2023 / اکتبر

بایگانی ماهانه: اکتبر 2023

Simulation CEL explosion inside the RC UHPC building in Abaqus-Damage investigation

In this tutorial, the Simulation CEL explosion inside the RC UHPC building in Abaqus-Damage investigation has been done The Ulta-High-Performance-Concrete(UPHC) building is modeled as a three-dimensional solid part. The reinforcements are modeled as wire part. The TNT is shpere part inside the Eulerian domain. You can see figures of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری داخل سازه چند طبقه بتنی فوق توانمند تقویت شده در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار به روش اویلری داخل سازه چند طبقه بتنی فوق توانمند تقویت شده در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. سازه چند طبقه بتنی شامل ستونها و دال ها به صورت سه بعدی و سالید طراحی شده اند. میلگرد و خاموت ها نیز به ...

ادامه نوشته »

Simulation compression test of a RC column with spiral CFRP with fully damaged behaviour in Abaqus

In this tutorial, the Simulation compression test of a RC column with spiral CFRP with fully damaged behaviour in Abaqus has been investigated. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The spiral CFRP is modeled as a three-dimensional solid part. The steel bar is modeled as a ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار ستون بتنی با میلگرد CFRP در آباکوس-بررسی مدل آسیب بتن

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار ستون بتنی به میلگرد CFRP در آباکوس-بررسی مدل آسیب بتن-پرداخته ایم. ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی، میلگرد CFRP به صورت مارپیچ سالید و سه بعدی، و میلگردهای فولادی به صورت وایر و سه بعدی ترسیم شده اند. در ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion over RC column with spiral strip and steel tube cover in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast explosion over RC column with spiral strip and steel tube cover in Abaqus has been done. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The spiral strips and bars are modeled as three-dimensional wire part. The steel tube as cover is ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا روی یک ستون بتنی تقویت شده با میلگرد مارپیچ و روکش فلزی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار در هوا روی یک ستون بتنی تقویت شده با میلگرد مارپیچ و روکش فلزی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی، میلگردهای طولی و مارپیچ به صورت سیمی و سه بعدی، و همچنین کاور یا ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار زیر آب به روش آکوستیک و بررسی تاثیر آن بر استوانه غوطه ور و خاک کف در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار زیر آب به روش آکوستیک و بررسی تاثیر آن بر استوانه غوطه ور و خاک کف در آباکوس پرداخته ایم. مدل سازی شامل آب به صورت یک پارت سالید و سه بعدی، هندسه جسم شناور به صورت شل و سه بعدی، و ...

ادامه نوشته »

Air blast explosion over a rienforced concrete column with spiral CFRP strip in Abaqus

In this tutorial, the Air blast explosion over a rienforced concrete column with spiral CFRP strip in Abaqus has been investigated. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The steel strips and bars are modeled as three-dimensional wire part. The spiral CFRP part is modeled as a ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا روی یک ستون بتنی تقویت شده با میلگرد CFRP مارپیچ با تعریف رفتار آسیب نهایی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار در هوا روی یک ستون بتنی تقویت شده با میلگرد CFRP مارپیچ با تعریف رفتار آسیب نهایی در آباکوس پرداخته ایم. ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی، میلگرد و خاموت ها به صورت سیمی و سه بعدی، و هندسه سی ...

ادامه نوشته »

Simulation Impact analysis of CFRP/PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus

In this tutorial, the Simulation Impact analysis of CFRP/PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus has been investigated. The CFRP is modeled as a three-dimensional shell part. The polyether-ether-ketone(PEEK) is modeled as a thin solid layer to protect the other layers. The silicon carbide or ceramic is ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرتابه صلب به پنل مرکب(CFRP-PEEK-Ceramic-Gelatin) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد پرتابه صلب به پنل مرکب(CFRP-PEEK-Ceramic-Gelatin) و بررسی آسیب در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ماده پلی اتر- اتر کتون یا PEEK به صورت سالید و سه بعدی، ماده CFRP به صورت شل سه بعدی، پارت سرامیک به صورت سالید و سه بعدی، ...

ادامه نوشته »

Simulation CEL explosion of steel-UHPC composite RC beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus

In this tutorial, the Simulation CEL explosion of steel-UHPC composite RC beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus  has been done. The Ultra-High-Performance-Concrete is modeled as a three-dimensional solid part. The bar and strip are modeled as three-dimensional wire parts. The steel beam core and TNT part are modeled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی تیر بتنی فوق توانمند با هسته تیر فولادی دوبل به روش اویلری لاگرانژی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی تیر بتنی فوق توانمند با هسته تیر فولادی دوبل به روش اویلری لاگرانژی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. تیر بتنی فوق توانمند به صورت سالید و سه بعدی، تیر های فولادی به صورت سالید و سه بعدی،میلگرد و خاموت ها ...

ادامه نوشته »

Simulation compression test of CFRP composite spirals in circular hollow UHPC columns in Abaqus

In this tutorial, the Simulation compression test of CFRP composite spirals in circular hollow UHPC columns in Abaqus has been done. The Ultra-High-Performace-Concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The spiral CFRP part is modeled as a solid part, the longitudinal steel bar is modeled as a wire ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی دینامیکی تست فشار ستون بتنی فوق توانمند تقویت شده با میلگرد CFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی دینامیکی تست فشار ستون بتنی فوق توانمند تقویت شده با میلگرد CFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل ستون بتنی فوق توانمند به صورت سالید و سه بعدی، میلگرد سی اف آر پی در نقش خاموت به صورت سالید و ...

ادامه نوشته »

َAir blast simulation of PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus

In this tutorial, the َAir blast simulation of PEEK/ceramic/gelatin composite for finding behind the armor trauma in Abaqus has been investigated. The polyether-ether-ketone(PEEK) is modeled as a thin solid layer to protect the other layers. The silicon carbide or ceramic is modeled as a three-dimensional solid layer at the middle. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا روی یک پنل مرکب(پلی اتر-اتر کتون،سرامیک،ژلاتین) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار در هوا روی یک پنل مرکب(پلی اتر-اتر کتون،سرامیک،ژلاتین) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.  پارت PEEK به صورت سالید و سه بعدی، پارت سرامیک به صورت سالید و سه بعدی، و در نهایت پارت لایه ژلاتین به صورت سالید و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation dynamic bending test of steel-UHPFRC composite beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus

In this tutorial, the Simulation dynamic bending test of steel-concrete composite beam(column) with multiple encased steel profiles in Abaqus has been done. The beam(column) part is modeled as a three-dimensional solid part, the two steel beam parts are  modeled as three-dimensional solid part. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش دینامیکی چهار محوره تیر بتنی الیافی با هسته تیر فولادی دوبل در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش دینامیکی چهار محوره تیر بتنی الیافی با هسته تیر فولادی دوبل در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شامل تیر بتنی الیافی به صورت سالید و سه بعدی، تیر های فولادی به صورت سالید و سه بعدی، و همچنین اجزای صلب در ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
enemad-logo