آخرین نوشته ها

Simulation Eulerian Explosion in the Water near Concrete Dam in Abaqus

This is English video of simulation Eulerian Explosion in the water near concrete dam in Abaqus.  TNT and Water has modeled as Eulerian parts and concrete dam with Lagrangian method. Form modeling TNT behavior JWL equation of stat and for water Us-Up equation has been implanted. For concrete CDP (concrete ...

ادامه نوشته »

Simulation explosion loading using Conwep procedure over Concrete slab in Abaqus

This is a full  English video demonstrates the usage of CONWEP blast loading using Abaqus/Explicit over the Concrete slab.Concrete was modeled by Concrete Damage Plasticity and Air Blast method was used for the simulation. During the analysis TNT waves pressure causes Compressive  and Tensile damage in concrete slab and make degradation ...

ادامه نوشته »

High velocity impact on to ceramic plate reinforced with steel plate in Abaqus

This is a full English video to clarify high velocity impact of a steel projectile on to the ceramic plate reinforced with steel in Abaqus software. The steel projectile and steel plate have been modeled as a deformable part and for material model  has been used ductile and shear damage ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد یک میله فلزی به یک صفحه سرامیکی تقویت شده با فولاد در آباکوس

در  این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد یک میله فلزی سرعت بالا به یک صفحه سرامیکی تقویت شده با یک لایه از فولاد ،پرداخته ایم. فلز میله و صفحه را با استفاده دو خاصیت آسیب فلزات مدل و برای آن حالت تکامل نیز در نظر گرفته شده ...

ادامه نوشته »

Simulation High Velocity Impact on to the Silicon Carbide Plate in Abaqus

This is a full English video to clarify high velocity impact of a steel projectile on to the ceramic plate in Abaqus soft ware. The steel projectile has been modeled as a deformable part and for material model  has been used ductile and shear damage with evolution for predicting fracture ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد یک میله فلزی به صفحه سرامیکی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله برخورد یک میله فلزی به یک صفحه سرامیکی(سیلیکون کارباید) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. میله و صفحه به صورت تغییر شکل پذیر مدل گردیده شده و برای میله فولادی از دو معیار شکست فلزات و برای سرامیک از معیار داکتیل ...

ادامه نوشته »

Simulation Friction Stir Welding Using Abaqus-Aluminium Welding

This file has contain CAE and Persian video file that explain Friction Stir Welding process step by step. in this file we used the Eulerian element for two copper pieces and Lagrangian element for tool. During the analysis you can see the temperature distribution in two pieces.You can see some ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جوش اصطکاکی آلمینیوم در آباکوس به روش اویلری

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم فرآیند جوش اصطکاکی دو قطعه آلمینیومی پرداخته ایم. قطعه های آلومینیومی در قالب پارت های اویلری و قطعه ابزار در قالب پارت لاگرانژی می باشد. در این مثال به دلیل دوران ابزار حرارت زیادی در دو قطعه تولید شده و این ...

ادامه نوشته »

Friction Stir Welding of two pieces of Copper in Abaqus

 This file has contain CAE and Persian video file that explain Friction Stir Welding process step by step. in this file we used the Eulerian element for two copper pieces and Lagrangian element for tool. During the analysis you can see the temperature distribution in two pieces.You can see some ...

ادامه نوشته »