تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.

آخرین نوشته ها

Simulation air blast load over a reinforced concrete beam with spiral GFRP bar in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast load over a reinforced concrete beam with a spiral GFRP bar in Abaqus has been investigated. The concrete beam is modeled as a three-dimensional solid part, the spiral GFRP is a solid part also. The steel reinforcements are modeled as three-dimensional wire parts. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک تیر بتنی مسلح به میلگردهای فولادی و GFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک تیر بتنی مسلح به میلگردهای فولادی و GFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر بتنی به صورت سالید و سه بعدی، میلگرد و خاموت های فولادی به صورت سیمی و سه بعدی و در نهایت هندسه ...

ادامه نوشته »

fire analysis of a composite beam(RC concrete slab+ steel beam)under bending load in Abaqus

In this tutorial, the fire analysis of a composite beam (RC concrete slab+ steel beam) under bending load in Abaqus has been done. The concrete slab is modeled as a three-dimensional solid part. The steel reinforcements are modeled as wire parts. The steel beam is modeled as a three-dimensional solid ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آتش سوزی روی یک سازه بتنی-فولادی تحت خمش در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی آتش سوزی روی یک سازه بتنی-فولادی تحت خمش در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. دال بتنی به صورت سه بعدی و تو پر، میلگردهای موجود در دال به صورت سیمی و سه بعدی، و تیر فولادی نیز به صورت سالید و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation compression test of a concrete column reinforced with GFRP bars and strips in Abaqus

In this tutorial, the Simulation compression test of a concrete column reinforced with GFRP bars and strips in Abaqus has been investigated. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The GFRP bars and strips are modeled as three-dimensional solid parts. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار ستون کوتاه بتنی تقویت شده با میلگرد و خاموت GFRP به صورت دینامیکی و استاتیکی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار ستون کوتاه بتنی تقویت شده با میلگرد و خاموت GFRP به صورت دینامیکی و استاتیکی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی،میلگرد و خاموت های  GFRP به صورت تو پر و ...

ادامه نوشته »

Fire simulation in Abaqus-Thermal and Structural analysis of a steel frame

In this tutorial, the Fire simulation in Abaqus-Thermal and Structural analysis of a steel frame has been investigated. The steel beam is modeled as an I-shape three-dimensional part. The two box columns are modeled as three-dimensional parts. You can see a figure of the assembled parts below Steel has been ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آتش سوزی در یک قاب فولادی تحت بار مکانیکی(تحلیل دما-تنش) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی آتش سوزی در یک قاب فولادی تحت بار مکانیکی(تحلیل دما-تنش) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شامل دو ستون قوطی شکل و یک تیر در وسط دهانه می باشد که همگی هندسه ها به صورت سه بعدی طراحی شده اند. در شکل ...

ادامه نوشته »

Investigation on the repeated impact responses of circular concrete-filled double-tube (CFDT) members in Abaqus

In this tutorial, the Investigation on the repeated impact responses of circular concrete-filled double-tube (CFDT) members in Abaqus have been studied. The two concrete cores are modeled as three-dimensional solid parts. The two steel tubes are modeled as three-dimensional solid parts. The rigid hammer as an impact is used also. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پیاپی به یک تیر مرکب CFDT در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد پیاپی به یک تیر مرکب CFDT در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل دو هسته بتنی به صورت سالید و سه بعدی، لایه فولادی درورنی به صورت سالید و سه بعدی و در نهایت لوله فولادی بیرونی به صورت سالید می ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
enemad-logo