تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.

آخرین نوشته ها

شبیه سازی تیر چوبی تحت اثر بار حرارتی(آتش) و خمش مکانیکی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تیر چوبی تحت اثر بار حرارتی(آتش) و خمش مکانیکی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر چوبی به صورت سالید و به سه بعدی می باشد. در شکل زیر نحوه قرارگیری اجزا در محیط اسمبلی نمایش داده شده است. در این ...

ادامه نوشته »

Simulation wood-steel plate connection with nail under tension load in Abaqus

In this tutorial, the Simulation wood-steel plate connection with a nail under tension load in Abaqus has been investigated. The steel plate and nail are modeled as three-dimensional solid parts. The wooden plate also is a three-dimensional part. You can see a figure of the assembled parts below Cross-laminated timber ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی اتصال ورق فولادی-چوبی با میخ تحت بار کششی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی اتصال ورق فولادی-چوبی با میخ تحت بار کششی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ورق فولادی به صورت سالید و سه بعدی، و میخ یا پیچ اتصال دهنده نیز به صورت سه بعدی طراحی شده اند. برای چوب از مدل سه بعدی با ...

ادامه نوشته »

Simulation bending test of an aluminium-timber composite beam with connections in Abaqus

In this project, the Simulation bending test of an aluminium-timber composite beam with connections in Abaqus has been done. The timber wood slab is modeled as a three-dimensional solid part. The aluminium beam is modeled as a three-dimensional shell part. You can see a figure of the assembled parts below ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش تیر مرکب آلمینیوم-چوب با تعریف اتصالات در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی خمش تیر مرکب آلمینیوم-چوب با تعریف اتصالات در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل سازی شامل هندسه چوب به صورت سالید و سه بعدی، تیر آلمینیومی به صورت شل و سه بعدی، و درنهایت هندسه اجسام صلب می باشد. در شکل زیر نحوه ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی فرآیند آتش سوزی در یک اتصال فولادی با پیچ در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی فرآیند آتش سوزی در یک اتصال فولادی با پیچ در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شامل دو ورق فولادی به صورت سالید و سه بعدی و چهار پیچ به صورت تو پر و سه بعدی می باشد. در شکل زیر نحوه قرارگیری ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast load over a reinforced concrete beam with spiral GFRP bar in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast load over a reinforced concrete beam with a spiral GFRP bar in Abaqus has been investigated. The concrete beam is modeled as a three-dimensional solid part, the spiral GFRP is a solid part also. The steel reinforcements are modeled as three-dimensional wire parts. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک تیر بتنی مسلح به میلگردهای فولادی و GFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک تیر بتنی مسلح به میلگردهای فولادی و GFRP مارپیچی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل تیر بتنی به صورت سالید و سه بعدی، میلگرد و خاموت های فولادی به صورت سیمی و سه بعدی و در نهایت هندسه ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
enemad-logo