تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.

آخرین نوشته ها

fire analysis of a composite beam(RC concrete slab+ steel beam)under bending load in Abaqus

In this tutorial, the fire analysis of a composite beam (RC concrete slab+ steel beam) under bending load in Abaqus has been done. The concrete slab is modeled as a three-dimensional solid part. The steel reinforcements are modeled as wire parts. The steel beam is modeled as a three-dimensional solid ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آتش سوزی روی یک سازه بتنی-فولادی تحت خمش در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی آتش سوزی روی یک سازه بتنی-فولادی تحت خمش در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. دال بتنی به صورت سه بعدی و تو پر، میلگردهای موجود در دال به صورت سیمی و سه بعدی، و تیر فولادی نیز به صورت سالید و سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Simulation compression test of a concrete column reinforced with GFRP bars and strips in Abaqus

In this tutorial, the Simulation compression test of a concrete column reinforced with GFRP bars and strips in Abaqus has been investigated. The concrete column is modeled as a three-dimensional solid part. The GFRP bars and strips are modeled as three-dimensional solid parts. You can see a figure of the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تست فشار ستون کوتاه بتنی تقویت شده با میلگرد و خاموت GFRP به صورت دینامیکی و استاتیکی در آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی تست فشار ستون کوتاه بتنی تقویت شده با میلگرد و خاموت GFRP به صورت دینامیکی و استاتیکی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل هندسه ستون بتنی به صورت سالید و سه بعدی،میلگرد و خاموت های  GFRP به صورت تو پر و ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آتش سوزی در یک قاب فولادی تحت بار مکانیکی(تحلیل دما-تنش) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی آتش سوزی در یک قاب فولادی تحت بار مکانیکی(تحلیل دما-تنش) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شامل دو ستون قوطی شکل و یک تیر در وسط دهانه می باشد که همگی هندسه ها به صورت سه بعدی طراحی شده اند. در شکل ...

ادامه نوشته »

Investigation on the repeated impact responses of circular concrete-filled double-tube (CFDT) members in Abaqus

In this tutorial, the Investigation on the repeated impact responses of circular concrete-filled double-tube (CFDT) members in Abaqus have been studied. The two concrete cores are modeled as three-dimensional solid parts. The two steel tubes are modeled as three-dimensional solid parts. The rigid hammer as an impact is used also. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پیاپی به یک تیر مرکب CFDT در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی برخورد پیاپی به یک تیر مرکب CFDT در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل دو هسته بتنی به صورت سالید و سه بعدی، لایه فولادی درورنی به صورت سالید و سه بعدی و در نهایت لوله فولادی بیرونی به صورت سالید می ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion over a composite panel(Silica glass-Aluminum-CFRP) in Abaqus

In this tutorial, the Simulation air blast explosion over a composite panel(Silica glass-Aluminum-CFRP) in Abaqus has been investigated. The silica glass is modeled as a three-dimensional part. The aluminum as the middle layer is modeled as a three-dimensional solid part. The CFRP as the backplate is modeled as a shell ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار روی یک پنل مرکب(سیلیکا شیشه-آلمینیوم-الیاف کربن) در نرم افزار آباکوس

در این ویدئوی آموزشی به شبیه سازی انفجار روی یک پنل مرکب(سیلیکا شیشه-آلمینیوم-الیاف کربن) در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی شامل پارت سیلیکا شیشه به صورت سه بعدی، لایه میانی آلمینیومی به صورت سالید و سه بعدی، و در نهایت ماده کامپوزیتی الیاف کربن به صورت شل ۱۶ لایه ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
enemad-logo