تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.

آخرین نوشته ها

شبیه سازی خاکریز گذاری مرحله ای روی توده خاک رسی اشباع در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله ایجاد خاکریز روی یک توده خاک رسی اشباع در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.  در شکل زیر می توانید شماتیک مسئله اولیه را مشاهده نمائید. خاک از دو بخش خشک و مرطوب تشکیل شده است که این مورد در محیط بارگذاری ...

ادامه نوشته »

Simulation interaction between clay and concrete wall under external pressure in Abaqus

In this video Simulation interaction between clay and concrete wall under external pressure in Abaqus has been done.In the below figure schematic of geometry is mentioned To model concrete wall and clay soil  two dimensional space has been implanted.  The concrete wall is modeled as elastic model and clay is modeled ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تماس بین دیوار خاکی رسی تحت فشار سربار با دیوار بتنی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی تماس بین دیوار خاکی رسی تحت فشار سربار با دیوار بتنی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در شکل زیر می توانید شماتیک مسئله را مشاهده نمائید. در این مسئله از فضای دو بعدی برای مدلسازی استفاده شده است.دیوار بتنی به صورت الاستیک و ...

ادامه نوشته »

Numerical Simulation of the Friction Stir Welding Process Using Coupled Eulerian Lagrangian Method

Friction Stir Welding (FSW) is a solid state joining process that relies on frictional  heating and plastic deformation realized at the interaction between a non-consumable welding  tool that rotates on the contact surfaces of the combined parts. The experiments are often time consuming and costly. To overcome these problems, numerical analysis ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جوش اصطکاکی(FSW) آلمینیوم به روش کوپل اویلری لاگرانژی در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی فرآیند جوش اصطکاکی آلمینیوم به روش کوپل اویلری لاگرانژی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.هندسه ابزار و قطعه کار به صورت سه بعدی بوده و قطعه کار به صورت اویلری و ابزار به صورت لاگرانژی مدل شده اند. برای متریال قطعه کار ماده آلمینیوم ...

ادامه نوشته »

Simulation fusion welding and investigation residual stress during process by using DFLUX subroutine in Abaqus

Fusion welding has been a key factor of in the creation of modern civilization due to its key role in construction practices. Besides bolts and rivets, there are no other practical method for joining pieces of metal securely. Fusion welding is used in the manufacture of many everyday items including ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جوش ذوبی روی یک لوله با استفاده از سابروتین DFLUX در آباکوس-بررسی ترم تنش

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم فرآیند جوش ذوبی روی یک لوله فلزی با استفاده سابروتین دی فلاکس برای ایجاد توزیع غیر یکنواخت حرارت و حرکت دایروی در  نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. هندسه به صورت سه بعدی بوده و برای لوله از متریال  استیل استفاده شده ...

ادامه نوشته »

Simulation under ground explosion inside two concrete tunnels in Abaqus by using CEL approach

An explosion on the ground surface can cause significant damage to a tunnel located at a shallow depth below groundA comprehensive approach to simulate the effects of an explosion occurring inside a buried infrastructure tunnel on the soil surface and on nearby tunnels is presented. The approach considers all the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار داخل دو تونل بتنی مدفون در خاک به روش اویلری در آباکوس

در این ودیدئو به شبیه سازی قدم به قدم انفجار درون دو تونل بتنی مدفون در خاک به روش اویلری در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. تمامی اجزا به صورت سه بعدی مدل شده و برای بتن از متریال مدل JC، برای هوا از معادله گاز ایده آل، برای خاک ...

ادامه نوشته »

Simulation arc welding process of steel pipe by using DFLUX subroutine in Abaqus

Fusion welding is a joining process in which the coale scence of metals is achieved by fusion. This form of welding is widely employed in fabricating structures such as ships, o shore structures, steel bridges, and pressure vessels.In this study, the heat from the moving welding arc was applied as a ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.