تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.

آخرین نوشته ها

ویدئو شبیه سازی انفجار بر روی ورق های Vشکل محافظ در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله یک ورق V شکل تحت بار انفجاری ایر بلست پرداخته ایم.ورق از جنس فولاد بوده و با معادله جانسون کوک مدل گردیده شده است.برای متد انفجار هم روش کانوپ استفاده شده که این ورق معمولا به صورت ورق محافظ در زیر ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار رو دیوار بتن تقویت شده در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله یک دیوار بتنی تقویت شده با میلگرد میپردازیم. بر خلا ف حالت معمول در این مدل به جای استفاده از مدل CDP و Brittle از مدل پلاستیسیته JC به همراه دمیج و مدل تکاملی آن استفاده شده است.این مدل عملکرد بسیار ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی مرحله به مرحله تحلیل موج انفجار روی جمجمه انسان در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی اثر موج انفجار بر روی جمجمه انسان پرداخته ایم.مدل جمجمه در نرم افزار سالید ورک ترسیم شده و برای متریال آن از یک مدل مناسب و با در نظر گرفتن آسیب و همچنین مدل تکاملی آن استفاده شده است. موج انفجار از طریق پروسه ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی انفجار در نزدیکی دیوار بتنی تقویت شده در آباکوس

در این ویدئو به بررسی پدیده انفجار در هوا بر روی یک دیوار بتنی تقویت شده با میلگرد میپردازیم.دیوار بتنی با مدل CDP و میلگرده ها یک بار از نوع تراس و یک بار نیز از نوع بیم مدل شده اند و بین این دو روش مقایسه صورت گرفته شده ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی اثر انفجار رو ورق کمپوزیتی چهار لایه با معیار دمیج هاشین

در این ویدئو یک ورق کمپوزیتی چهار لایه با استفاده از معیار دیمج هاشین مدل گردیده شده است. انفجار از طریق رویه ایر بلست به سطح کمپوزیت رسیده و در اثر آن تنش زیادی در قطعه تولید شده که باعث ایجاد آسیب در آن میشود. کمپوزیت به صورت مدل سه ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی مرحله به مرحله یک قاب فلزی تحت بار انفجار در آباکوس

در این ویدئو جزئیات مرحله به مرحله شبیه سازی یک قاب فلزی تحت بار انفجاری ایر بلست در نرم افزار آباکوس مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز نتایج مورد نظر از شبیه سازی استخراج گردیده شده است.قاب به صورت سه بعدی بوده و انفجار به سطوح آن اعمال ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی انفجار در نزدیکی دیوار سنگی احاطه شده در شبکه فلزی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار به روش کانوپ در نزدیکی دیواره سنگی محصور شده در شبکه فلزی از نوع تراس پرداخته شده است.در واقع از این نوع دیواره برای کاهش صدمات وارده به دیواره بتنی استفاده می شود. در این مثال ماده سنگ درون یک باکس از جنس ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار داخل تونل فلزی با روش کانوپ در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی بار انفجاری کانوپ بر روی یک تونل فلزی پرداخته ایم.با توجه به تقارن مساله فقط نیمی از هندسه مدل شده و برای مدلسازی نیز از فضای سه بعدی و ایجاد یک پارت سالید برای قطعه بهره برده شده است. در شکل زیر می توانید ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی انفجار بر روی دیوار بتنی پوشیده از خاک در آباکوس با روش کانوپ

در این مثال به شبیه سازی پدیده انفجار به روش کانوپ بر روی یک دال بتنی پوشیده شده با خاک میپردازیم.برای مدلسازی هر دو جسم از دو پارت سالید سه بعدی استفاده شده است. در واقع بتن زیر لایه ای از خاک قرار دارد و در زمان انفجار ابتدا خاک ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار داخل تونل بتنی در تعامل با خاک در آباکوس به روش کانوپ

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار در داخل یک تونل بتنی به همراه فونداسیون خاکی پرداخته ایم. مراحل به صورت کاملا گویا بیان شده و در انتها نیز نتایج  حاصل بررسی گردیده شده است.برای مدلسازی تونل و خاک از فضای سه بعدی و پارت ها به ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.