تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.

آخرین نوشته ها

شبیه سازی انفجار بر روی یک ساندویچ پنل استیل-فوم در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله بار انفجاری از طریق پروسه کانوپ بر روی یک ساندویچ پنل با صفحات رویی فلزی و قسمت داخلی فومی در آباکوس پرداخته ایم. مدل از دو صفحه فلزی با ضخامت اندک در دو طرف و یک صفحه فومی نسبتا ضخیم در ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد گلوله DShK به دیوار بتنی تقویت شده در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد گلوله از نوع DShK با سرعت مافوق صوت به یک دیواره بتنی تقویت شده با میلگرد پرداخته ایم. تمامی پارت ها به صورت لاگرانژی بوده و برای فلز و بتن معیار های آسیب مناسب در نظر گرفته شده تا در ...

ادامه نوشته »

Simulation high velocity impact of steel rod to the ceramic-composite plate in Abaqus

This is full English video step by step explain simulation high velocity impact of a steel projectile into the ceramic-composite plate in Abaqus . During the analysis the projectile penetrate into the plate and removed ceramic elements but the composite elements had a good performance against the steel rod penetration ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جریان سیال روی یک پره توربین بادی کوچک در آباکوس CFD

در این ویدئو به شبیه سازی جریان سیال بر روی یک پره توربین بادی در مقیاس کوچک در آباکوس CFD پرداخته ایم. برای مدل کردن هندسه پره با توجه به پیچیدگی حاکم بر هندسه آن را در نرم افزار سالید ورک مدل و به آباکوس ایمپورت نموده ایم. برای سیال ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جریان سیال با دماهای مختلف در یک میکسر در آباکوس CFD

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله ایجاد چند جریان با دماهای مختلف در آباکوس پردخته ایم. مدل به صورت تقریبی و برای کاهش محاسبات به صورت دوبعدی و با ضخامت کم ایجاد و برای آن سه ورودی با دماهای مختلف و یک خروجی در نظر گرفته شده ...

ادامه نوشته »

Simulation high impact velocity of a Bullet to Steel plate in Abaqus

This file contains CAE and English video of simulation high velocity impact of a bullet onto the steel plate in Abaqus software.For modeling bullet and plate lagrangian formulation has been used. Johnson-Cook material is appropriate for modeling high speed deformation with damage initiation.  In this simulation Explicit procedure and general ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی ترکیب دو جریان غیر همدما در یک لوله تی شکل در آباکوس CFD

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله ترکیب دو جریان غیر همدما در یک لوله تی شکل در بخش سیالاتی آباکوس پرداخته ایم. هندسه دارای دو ورودی بود که سطح مقطع یکی بزرگتر از دیگری بود که قید سرعت برای آنها اعمال شده و از طرفی معادلات دما-انرژی ...

ادامه نوشته »

Simulation of Explosive Welding between Copper and Aluminium Pipe in Abaqus

This file contains CAE and full English video of  Explosive Welding between Copper and Aluminium Pipe in Abaqus. Two pipe has modeled as axisymmetric part and TNT like them. For modeling TNT behavior JWL equation of state has been used.Today, major innovations suggest the use of dissimilar material combination to ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار اویلری روی یک سد قوسی بتنی در آباکوس

در این مثال به بررسی انفجار به روش اویلری در نزدیکی یک سد بتنی در مجاورت توده خاک پرداخته ایم. پروسه انفجار از طریق رویه اویلری ایجاد و از مدل انفجاری جو-ویلکینز-لی برای مدل کردن اثر انفجار درون آب استفاده شده است. سد بتنی به صورت پارت لاگرانژی و خاک ...

ادامه نوشته »

Simulation Eulerian Explosion over Concrete Wall in Abaqus

In this tutorial simulation CEL( Couple EulerianLagrangian) explosion over the concrete wall has been investigated. .TNT and Air are modeled as a Eulerian parts and Concrete as a Lagrangian part. To model TNT behavior JWL equation of state and to model air behavior Us-Up equation has been used. The JWL ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.