تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
خانه / بایگانی برچسب: تحلیل خاک

بایگانی برچسب: تحلیل خاک

شبیه سازی احداث خاکریز و گودبرداری در خاک مرطوب در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی احداث خاکریز و گودبرداری در خاک مرطوب در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای مدلسازی از فضای دوبعدی استفاده و پارت خاک و خاکریز به صورت جداگانه ایجاد شده اند. در این مثال خاک به صورت مرطوب فرض شده و به همین دلیل باید اثرات ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد یک جسم صلب به توده خاک و بررسی گودال ایجاد شده بر اثر آن در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم  برخورد یک جسم صلب به توده خاک و بررسی گودال ایجاد شده بر اثر آن در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در این مثال از فضای سه بعدی استفاده و پرتابه به صورت ریجید و توده خاک به صورت یک پارت اویلری ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خاکریز گذاری مرحله ای روی توده خاک رسی اشباع در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله ایجاد خاکریز روی یک توده خاک رسی اشباع در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.  در شکل زیر می توانید شماتیک مسئله اولیه را مشاهده نمائید. خاک از دو بخش خشک و مرطوب تشکیل شده است که این مورد در محیط بارگذاری ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تماس بین دیوار خاکی رسی تحت فشار سربار با دیوار بتنی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی تماس بین دیوار خاکی رسی تحت فشار سربار با دیوار بتنی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در شکل زیر می توانید شماتیک مسئله را مشاهده نمائید. در این مسئله از فضای دو بعدی برای مدلسازی استفاده شده است.دیوار بتنی به صورت الاستیک و ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد توده خاک به صفحه فلزی در نرم افزار آباکوس به روش اس پی اچ

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد یک توده خاک به صفحه فلزی در نرم افزار آباکوس به روش اس پی اچ پرداخته ایم. برای مدلسازی خاک از فضای سه بعدی و برای متریال آن از خاصیت الاستیک و پلاستیک موهر-کلمب استفاده شده است. برای مدلسازی خاک ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی سه بعدی فرآیند تونل زنی TBM در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم فرآیند تونل زنی سه بعدی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای خاک دو محدوده جداگانه که یکی خشک و دیگری مرطوب می باشد در نظر گرفته شده است و برای متریال آن از مدل الاستیک به همراه پلاستیسیته کلمب موهر ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در خاک به روش اویلری و تاثیر آن بر تونل بتنی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم انفجار به روش اویلری لاگرانژی بر روی یک تونل بتنی مدفون در خاک در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل از چندین پارت سه بعدی تشکیل شده که برای بتن با توجه به اثر انفجار و تغییر شکل های سریع از ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی دیوار بتنی حائل در تماس با خاک در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی یک دیوار بتنی در تماس با خاک در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای مدلسازی از فضای دوبعدی استفاده شده است. دیوار بتنی به صورت ماده الاستیک و برای خاک با توجه به عمق آن از خاصیت الاستیک متغیر و پلاستیک موهر کلمب استفاده ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی نفوذ شمع در خاک به روش اویلری لاگرانژی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی نفوذ شمع در خاک با استفاده از روش اویلری لاگرانژی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. خاک به صورت اویلری مدل و برای متریال آن از مدل کلمب-موهر استفاده شده است. شمع به صورت پارت سه بعدی لاگرانژی با متریال بتن تعریف شده است. ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.