تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
خانه / فیلم های آموزشی آباکوس (صفحه 19)

فیلم های آموزشی آباکوس

ویدئو شبیه سازی انفجار در نزدیکی دیوار بتنی تقویت شده در آباکوس

در این ویدئو به بررسی پدیده انفجار در هوا بر روی یک دیوار بتنی تقویت شده با میلگرد میپردازیم.دیوار بتنی با مدل CDP و میلگرده ها یک بار از نوع تراس و یک بار نیز از نوع بیم مدل شده اند و بین این دو روش مقایسه صورت گرفته شده ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی اثر انفجار رو ورق کمپوزیتی چهار لایه با معیار دمیج هاشین

در این ویدئو یک ورق کمپوزیتی چهار لایه با استفاده از معیار دیمج هاشین مدل گردیده شده است. انفجار از طریق رویه ایر بلست به سطح کمپوزیت رسیده و در اثر آن تنش زیادی در قطعه تولید شده که باعث ایجاد آسیب در آن میشود. کمپوزیت به صورت مدل سه ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی مرحله به مرحله یک قاب فلزی تحت بار انفجار در آباکوس

در این ویدئو جزئیات مرحله به مرحله شبیه سازی یک قاب فلزی تحت بار انفجاری ایر بلست در نرم افزار آباکوس مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز نتایج مورد نظر از شبیه سازی استخراج گردیده شده است.قاب به صورت سه بعدی بوده و انفجار به سطوح آن اعمال ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی انفجار در نزدیکی دیوار سنگی احاطه شده در شبکه فلزی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار به روش کانوپ در نزدیکی دیواره سنگی محصور شده در شبکه فلزی از نوع تراس پرداخته شده است.در واقع از این نوع دیواره برای کاهش صدمات وارده به دیواره بتنی استفاده می شود. در این مثال ماده سنگ درون یک باکس از جنس ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار داخل تونل فلزی با روش کانوپ در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی بار انفجاری کانوپ بر روی یک تونل فلزی پرداخته ایم.با توجه به تقارن مساله فقط نیمی از هندسه مدل شده و برای مدلسازی نیز از فضای سه بعدی و ایجاد یک پارت سالید برای قطعه بهره برده شده است. در شکل زیر می توانید ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی انفجار بر روی دیوار بتنی پوشیده از خاک در آباکوس با روش کانوپ

در این مثال به شبیه سازی پدیده انفجار به روش کانوپ بر روی یک دال بتنی پوشیده شده با خاک میپردازیم.برای مدلسازی هر دو جسم از دو پارت سالید سه بعدی استفاده شده است. در واقع بتن زیر لایه ای از خاک قرار دارد و در زمان انفجار ابتدا خاک ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار داخل تونل بتنی در تعامل با خاک در آباکوس به روش کانوپ

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار در داخل یک تونل بتنی به همراه فونداسیون خاکی پرداخته ایم. مراحل به صورت کاملا گویا بیان شده و در انتها نیز نتایج  حاصل بررسی گردیده شده است.برای مدلسازی تونل و خاک از فضای سه بعدی و پارت ها به ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی قدم به قدم انفجار روی دال بتنی با متریال مدل بریتل در آباکوس

در این ویدئو به صورت قدم به قدم به شبیه سازی انفجار رو یک دال بتنی که با متریال از نوع ترد مدل شده است میپردازیم.مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و هندسه بتن با استفاده از یک پارت سالید سه بعدی مدل شده است.متریال تعریف شده در این آنالیز ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار رو دیوار بتنی(مدلCDP) با روش کانوپ

در ای ویدئو قصد داریم که انفجار در نزدیکی یه دیوار بتنی که با استفاده از مدل ماده CDP میباشد را با روش کانوپ بررسی کنیم و میزان آسیب های وارد در اثر انفجار-تنش ایجادی و میزان سخت شوندگی را ارزیابی کنیم.مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و برای ایجاد ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی بار انفجاری روی سازه های نوین(پنل ساندویچی) در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار روی یک ساندویچ پنل در نرم افزار آباکوس به روش کانوپ یا انفجار در هوا پرداخته ایم.مدلسازی به صورت سه بعدی بوده که در این مساله هندسه شامل دو پارت سالید رویی و زیرین و هندسه شل میانی می باشد.علاوه ...

ادامه نوشته »

نوشته ۷

این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن ...

ادامه نوشته »

نوشته ۸

این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن ...

ادامه نوشته »

نوشته ۱۱

این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.