تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.
خانه / اسلاید (صفحه 10)

اسلاید

شبیه سازی فشردگی یک قطعه لاستیکی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم تحلیل فشردگی یک قطعه لاستیکی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. هندسه از سه قطعه تشکیل شده که قطعه لاستیکی به صورت تقارن محوری ترسیم شده و برای متریال آن از مدل هایپرالاستیک Mooney استفاده شده است. آنالیز با استفاده از ...

ادامه نوشته »

Simulation buckling and post buckling of a square column in Abaqus

In this video Simulation buckling and post buckling of a square column in Abaqus has been studied. in the first case linear buckling in Abaqus standard with linear perturbation and in the second analysis Explicit analysis has been used.Output of linear buckling are used in nonlinear explicit buckling as a imperfection ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی کمانش و پس کمانش یک ستون قوطی شکل در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله کمانش و پس کمانش در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. هندسه مورد نظر یک ستون به شکل قوطی بوده که در مرحله اول از آنالیز کمانش خطی استفاده شده و مدهای کمانشی از این آنالیز استخراج گردیده شده است. در همین ...

ادامه نوشته »

Simulation ball(filled with air) impact to the water in Abaqus

In this video ball(filled with air) impact to water has been simulated step by step in Abaqus.To modelball shell element with hyper elastic material has been used. internal pressure ,external pressure and the specification of air are modeled as Fluid Cavity tecknique. For modeling water, Eulerian element with Us-Up equation ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد توپ حاوی گاز به سطح آب در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد یک توپ حاوی گاز به سطح آب در آباکوس پرداخته ایم. برای مدل کردن توپ از المان های شل بهره گرفته و برای متریال نیز از خواص هاپرالاستیک استفاده شده است. برای ایجاد گاز و همچنین اعمال فشار اولیه گاز ...

ادامه نوشته »

پکیج شبیه سازی انفجار به روش آکوستیک در آباکوس -Acoustic Explosion

در این پکیچ به شبیه سازی فرآیند انفجار به روش آکوستیک در آباکوس برای پدیده های مختلف پرداخته شده است. پکیج مشتمل بر ۴ ویدئو که به صورت قدم به قدم می باشد و هر ویدئو نیز شامل فایل های نرم افزاری مربوطه بوده و دقت نمائید در زمان دانلود ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی اسلاشینگ یک مخزن حاوی آب در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی اسلاشینگ یک مخزن صلب حاوی آب به روش اویلری در آباکوس پرداخته ایم. برای این مثال تمامی مدل ها به صورت سه بعدی بوده و برای جسم صلب از المان های شل استفاده شده است. برای معرفی آب به بخش اویلری از کسر های ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی فرآیند بهینه سازی برای ایجاد یک پل در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله فرآیند بهینه سازی توپولوژی برای کمینه کردن حجم و انرژی کرنشی در یک مدل سه بعدی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدل شبیه به سازه یک پل بوده که طی فرآیند بهینه سازی با توجه به قیودی که برای آن ...

ادامه نوشته »

Simulation arc welding process with Dflux subroutine in Abaqus-Stress analysis

In this video you can see the step by step tutorial of welding simulation process with DFLUX to definite the non uniform heat distribution.In order to do this example we needed to create a geometry of piece and material property dependent with temperature ,so we used steel material with elastic,plastic,conductivity,expansion ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جوش قوسی با استفاده از سابروتین دی فلاکس و بررسی تنش پسماند در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم فرآیند جوشکاری قوسی  و بررسی اثر حرارت ایجادی در تولید تنش پسماند در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مساله شامل دو قسمت می باشد.قسمت اول تکمیل مدل سازی در آباکوس بوده که شامل تولید هندسه،ایجاد ماده و سایر تنظیمات می باشد. ...

ادامه نوشته »

Simulation Impact Process with DEM(Discrete Element Method) in Abaqus

In this video impact process with DEM approach in Abaqus has been investigated. Impact happened between a sand or soil part and aluminium plate. A sand has modeled as a three dimensional part with DEM element and  just density used for this part. The plate has modeled as shell element. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد با استفاده از المان های گسسته DEM در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی برخورد یک توده خاک و شن به یک صفحه آلومینیومی به روش المان های گسسته یا DEM در آباکوس پرداخته ایم.مدل جسم ضربه زننده به صورت سه بعدی بوده و برای متریال آن فقط از چگالی استفاده شده است. صفحه نیز به صورت شل ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری لاگرانژی در آباکوس-volume fraction method

ر این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار به روش اویلری لاگرانژی با استفاده از مفهوم کسر های حجمی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. انفجار در نزدیکی یک دیوار فولادی اتفاق می افتد که دیوار به صورت لاگرانژی مدل شده و برای آن از متریال مدل مناسب ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی شیر پروانه ای و اثر سیال روی آن در انسیس CFX

در این مثال به بررسی اثر سیال عبوری از روی یک شیر پروانه ای در نرم افزار انسیس CFX پرداخته ایم. جریان متلاطم آب با پروفیل سرعت کاملا توسعه یافته از مرز ورودی وارد لوله شده و در درون لوله به شیر پروانه ای برخورد می کند. در این مثال ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی پر و خالی شدن سیفون در نرم افزار انسیس CFX

در این ویدئو به شبیه سازی پر و خالی شدن یک مخزن آب توسط یک سیفون در نرم افزار انسیس CFX پرداخته ایم. ماهیت این مساله جریان دو فازی گاز مایع زمانمند می باشد. بسیاری از جریان های موجود در طبیعت به صورت دو فازی می باشند.در این مساله در ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی یک مخزن حاوی سیال فشار بالا در انسیس CFX

در این ویدئو ه شبیه سازی مرحله به مرحله باز شدن ناگهانی شیر خروجی یک مخزن حاوی سیال تراکم پذیر با فشار بالا در نرم افزار انسیس CFX پرداخته ایم. در این مثال به دلیل باز شدن ناگهانی شیر، موج فشاری در مخزن منتشر میشود. سرعت سیال در این آنالیز ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی سقوط ستون آب در انسیس CFX و برخورد آن به یک مانع

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم سقوط یک ستون آب و برخورد آن به یک مانع در نرم افزار انسیس CFX پرداخته ایم. در این مثال از مدل جریان آزاد دو فازی استفاده شده است. هیدرودینامیک جریان های آزاد منجر به ایجاد بارهای ضربه ای به سازه ...

ادامه نوشته »

Simulation Eulerian Lagrangian explosion over steel wall in Abaqus-Volume fraction technique

In this English video Elerian Lagrangian explosion over steel wall by using volume fraction concept has been investigated.The explosion happened near a lagrangian steel wall. For modeling wall behavior under huge explosion pressure elastic, plastic and damage with evolution has been implanted. TNT and Air are modeled by JWL and ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری لاگرانژی در آباکوس با استفاده از مفهوم کسرهای حجمی

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار به روش اویلری لاگرانژی با استفاده از مفهوم کسر های حجمی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. انفجار در نزدیکی یک دیوار فولادی اتفاق می افتد که دیوار به صورت لاگرانژی مدل شده و برای آن از متریال مدل مناسب ...

ادامه نوشته »

Simulation Eulerian-Lagrangian Explosion by Using Volume fraction Method

In this English video you will learn Eulerian-Lagrangin Explosion modeling step by step in Abaqus. Explosion happened over concrete wall and wall modeled with JC material as lagrangian part.TNT and Air modeled as a eulerian parts and for TNT JWL equations and for air Us-Up has been used. For modeling ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری در آباکوس با استفاده از کسرهای حجمی

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار به صورت مرحله به مرحله به روش اویلری لاگرانژی در نرم افزار آباکوس پرداخته شده است. در این مثال ماده تی ان تی و ماده واسط با استفاده از مفهوم کسر حجمی ایجاد و دیواره بتنی نیز به صورت لاگرانژی در نظر گرفته ...

ادامه نوشته »

پکیج شبیه سازی ۲۲ مثال صنعتی و پژوهشی در آباکوس

در این پکیج به بررسی و شبیه سازی ۲۲ مثال صنعتی و کاربردی در نزم افزار آباکوس به صورت قدم به قدم پرداخته شده است. هر فایل دارای لینک دانلود چداگانه بوده که شامل فیلم ویدئویی فارسی به همراه فایل های نرم افزاری بود و در هنگام دانلود برای شما ...

ادامه نوشته »

Simulation Air Blast explosion in Abaqus-Package

This file contains Twelve CAE,INP and Persian videos(or English if you order) of Air Blast simulation in ABAQUS about various subjects.You can find each file individually in my site but  you can provide it here completely by a cheaper price. These subject are listed at bellow Simulation air blast explosions ...

ادامه نوشته »

ِAcoustic Explosion(UNDEX)simulation packages in ABAQUS

In this file Acoustic Explosion(UNDEX) for some phenomenon in Abaqus has been done. The file contain four CAE,INP and persian videos.When you buy this file you will have four download links for each file as a separate link and use click right for all of them. open each file in the ...

ادامه نوشته »

SPH Simulation packages in Abaqus

In this file you will have ten simulation of various subjects in ABAQUS base on SPH(Smooth Particle Hdrodynamic) analysis.When you provide the file you will have ten download link and you should use click right for each of the and open them on the new page and download the video ...

ادامه نوشته »

پکیج شبیه سازی پدیده های مختلف به روش اس پی اچ در آباکوس

در این پکیج به شبیه سازی فرآیندهای مختلف به روش اس پی اچ در اباکوس پرداخته ایم. پکیج مورد نظر شامل ۱۰ ویدئو فارسی قدم به قدم به همراه کلیه فایل های نرم افزاری می باشد. برای هر فایل یک لینک و در مجموع ۱۰ لینک داده می شود که ...

ادامه نوشته »

پکیج شبیه سازی انفجار در هوا در آباکوس

این فایل که به صورت پکیج انفجار در هوا در نرم افزار آباکوس تهیه شده است شامل فایل های زیر می باشد. ۱-شبیه سازی بار انفجاری روی سازه های نوین(پنل ساندویچی) در آباکوس ۲-ویدئو شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار رو دیوار بتنی(مدلCDP) با روش کانوپ ۳-ویدئو شبیه سازی قدم ...

ادامه نوشته »

Twenty CAE files contain every things of simulation in Abaqus

This file contains more than Twenty CAE files and nine English videos and eleven Persian videos of many advanced simulations in ABAQUS software. You can see the bellow list of the simulation subjects Simulation impact balloon filed with gas to the net Simulation blast explosion over concrete slab with brittle ...

ادامه نوشته »

Simulation water jet cutting in Abaqus

In this video water jet effect over a thin plate in ABAQUS has been simulated. For modeling water SPH method and for material model Us-Up equation has been implanted. The plate is modeled as shell element with elastic-plastic behavior. To model plate failure during the impact Edit Keyboard capability to ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جریان مافوق صوت روی یک مانع در انسیس CFX

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله جریان مافوق صوت روی یک مانع در انسیس CFX پرداخته ایم.مساله تقریبا به صورت دوبعدی در نظر گرفته شده و به دلیل تقارن از شرط مرزی تقارن در مساله استفاده شده است.جریان ورودی با عدد ماخ ۳ به مانع جلو برخورد ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی اثر واترجت روی یک ورق نازک در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی اثر واتر جت روی یک ورق نازک در آباکوس پرداخته ایم. ستون آب به صورت المان های SPH مدل شده و برای متریال مدل آن از معادله شوک خطی استفاده شده است. ورق به صورت شل بوده و برای آن خواص الاستیک و پلاستیک ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی گذر جریان سیال از یک نازل دو بعدی در انسیس CFX

در این ویدئو به شبیه سازی جریان تراکم پذیر هوا از درون یک نازل همگرا واگرای ساده به صورت دو بعدی در انسیس CFX پرداخته ایم. به دلیل وجود تقارن در مساله نیمی از آن مدل شده است. در تحلیل این آنالیز از مدل رفتاری k-w استفاده شده است.این معادله ...

ادامه نوشته »

Simulation rigid ball impact to the balloon filled with gas

  In this video rigid ball impact to the balloon filled with gas has been simulated. For modeling balloon shell elements and for creating internal gas fluid cavity technique has been used. Dynamic Explicit procedure is appropriate for this type of analysis and during the analysis you can see ball ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جریان هوا روی یک ایرفویل در انسیس CFX

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله جریان سیال عبوری از روی یک ایرفویل استاندارد در انسیس CFX پرداخته ایم.مطالعه ایرفویل ها در زمینه دینامیک سیالات از اهمیت زیادی برخوردار است. برای تعریف هندسه ایرفویل از فایل متنی ورودی استفاده شده که شامل مجموعه نقاطی برای ترسیم هندسه ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد جسم صلب به بالن پر از هوا در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله برخورد یک جسم صلب به یک بالن پر از هوا در آباکوس پرداخته ایم. بالن با استفاده از المان های شل مدل گردیده شده و برای ایجاد گاز در داخل آن از تکنیک حفره سیال استفاده شده که با تعریف جرم ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی لهیدگی و کمانش یک ستون در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله لهیدگی و کمانش یک ستون فلزی بین دو صفحه صلب در آباکوس پرداخته ایم. ستون به صورت شل مدل شده و برای آن ماده استیل استفاده شده است. رویه تحلیل نیز به صورت Explicit بوده و از قابلیت جنرال کانتکت برای ...

ادامه نوشته »

Simulation XFEM crack growth of a pressure vessel in ABAQUS

In this video XFEM crack growth in the pressure vessel has been simulated. Pressure vessel geometry imported to Abaqus from Solidworks because of difficulties to modeling it in Abaqus. Aluminum material for pressure vessel with traction separation laws(Maxps) mix with power law evolution to predict crack growth has been used. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انتقال حرارت جابه جایی و تشعشع در انسیس CFX

در این ویدئو به شبیه سازی انتقال حرارت جابه جایی طبیعی و جریان های که از نیروهای شناوری حاصل می شوند به همراه تشعشع در نرم افزار انسیس CFX پرداخته ایم.در این مثال جریان سیال و توزیع دما را در یک محوطه در نظر می گیریم.محوطه شامل سه مرز بازتابنده ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی رشد ترک به روش XFEM در یک مخزن فلزی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله رشد ترک در مخزن فلزی به روش XFEM در آباکوس پرداخته ایم. به دلیل مشکل بودن ترسیم مخزن در آباکوس آن را ایمپورت نموده و برای متریال آن از آلومینیوم استفاده شده است. در نرم افزار آباکوس برای مدل کردن رشد ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی حرارتی مخلوط کن استاتیکی در انسیس CFX

در این ویدئو به شبیه سازی حرارتی یک مخلوط کن استاتیکی در انسیس CFX پرداخته ایم.مخلوط کن استاتیکی دستگاهی است شامل دو ورودی که سیال را به یک محفظه اختلاط هدایت کرده و در نهایت از یک لوله خروجی خارج می کند.در ابتدا سیال از دو ورودی با دبی های ...

ادامه نوشته »

Simulation cyclic loading over the steel pipe in Abaqus

In this video you will see a simulation of cyclic loading over a pipe in ABAQUS step by step. The pipe was modeled as 3D pipe with steel material. For this type of analysis, we need to define a specific plasticity such as Combined plasticity with cyclic hardening. To create ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی بارگذاری تکراری روی یک لوله در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله بارگذاری تکراری روی یک لوله از جنس فولاد در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. لوله به صورت سه بعدی مدل شده و برای متریال آن باید از مدل های پلاستیسیته ای که مرکز تسلیم آن قابلیت جابه جایی داشته باشد استفاده ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جریان سیال در لوله به دلیل وجود گرادیان فشار در انسیس CFX

در این ویدئو به شبیه سازی جریان سیال در یک لوله به دلیل وجود اثر اختلاف فشار در دو طرف لوله در انسیس CFX پرداخته ایم.در جریان Poiseuilleبه علت اثر ورودی در مجرای ورودی یک لایه نازک برشی در نزدیکی دیواره ها به وجود می آیدکه به تدریج در امتداد ...

ادامه نوشته »

آنالیز زیر مدل سازی shell to solid در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی تکنیک زیر مدل سازی اتصال یک لوله با یک ورق در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.زیر مدلسازی تکنیکی است که از آن برای آنالیز یک ناحیه محلی از یک مدل با مش ریزتر و مناسب تر استفاده گردد. در این روش نتایج در مدل ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد توپ حاوی گاز به تور در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله برخورد یک توپ حاوی گاز به تور در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در این مثال از آنالیز کوپله سیال-جامد  استفاده شده است. سیال مورد نظر گاز با جرم مولکولی و فشار معلوم بوده و از گاز ایده آل برای آن ...

ادامه نوشته »

آنالیز ضربه ناشی از گسیختگی یک لوله در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی گسیختگی یک لوله فشار بالا و برخورد آن با یک لوله دیگر در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در بسیاری از مواقع طراحی و بررسی این مسائل خصوصا در نیروگاه ها بسیار اهمیت داشته و انجام می شود.در این مثال فرض می شود که ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انحنای یک سد الاستیک تحت فشار آب به روش اویلری در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم انحنای یک سد الاستیک تحت فشار آب در پشت آن در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در این مثال سد به صورت لاگرانژی و آب به صورت اویلری مدل شده است.در این مثال پاسخ سیال تحت بار ناشی از جاذبه و ...

ادامه نوشته »

Simulation femur bone fracture under rigid impact in Abaqus

In this video we did a step by step simulation of bone fracture during the impact with rigid body in ABAQUS. Impactor was modeled as rigid body with initial velocity to penetrate into the femur bone. To create bone geometry, we used Solidworks and then bone was imported to ABAQUS. ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد جسم صلب به استخوان و شکست آن در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد یک جسم صلب به استخوان Femur  در آباکوس پرداخته ایم. جسم ضربه زننده به صورت صلب مدل شده و برای آن سرعت اولیه در نظر گرفته شده تا بتواند در استخوان نفوذ کند. هندسه استخوان با توجه به پیچیدگی های ...

ادامه نوشته »

Simulation bird strike by using SPH method in ABAQUS

In this video we did a step by step simulation of bird strike in ABAQUS. During the analysis bird collided to the windshield. In this example we used SPH formulation for modeling bird behavior. There is two ways to create SPH procedure in ABAQUS, first use ABAQUS CAE but this ...

ادامه نوشته »
تمامی مطالب این سایت محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد.