آخرین نوشته ها

شبیه سازی زلزله روی یک سد وزنی بتنی در تماس با آب و پی با استفاده از المان های بی نهایت در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی اثر زلزله روی یک سد بتنی وزنی که در تماس با مخزن آب و پی خاکی قرار دارد در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.برای مدل سازی از فضای دوبعدی استفاده شده است. سد با استفاده از متریال بتن با مدل CDP،خاک با مدل کلمب ...

ادامه نوشته »

Simulation CEL explosion inside concrete tunnel in interaction with soil in ABAQUS

In this video CEL explosion inside concrete tunnel in interaction with soil in ABAQUS has been investigated.To perform this analysis Volume Fraction technique to extract TNT amount has been used. Concrete tunnel modeled as a there dimensional with JC material for better performance in explosion  phenomenon.Air modeled as Ideal gas , ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری در داخل یک تونل بتنی در تماس با خاک در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار به روش اویلری در داخل یک تونل بتنی در تماس با خاک در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در این مثال از رویه کسر های حجمی برای ایجاد ماده منفجره استفاده شده است. تمامی اجزا به صورت سه بعدی مدل ...

ادامه نوشته »

Simulation steel sphere impact to the sand cube with DEM approach in ABAQUS

In this video impact process with DEM approach in Abaqus has been investigated. Impact happened between a steel ball to the sand cube. A sand has modeled as a three dimensional part with DEM element and  just density and damping used for this part. The steel part has modeled as ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد یک جسم الاستیک به یک توده ماسه ای در آباکوس با روش DEM

در این ویدئو به شبیه سازی برخورد یک کره فلزی به یک توده شن ماسه به روش المان های گسسته یا DEM در آباکوس پرداخته ایم.مدل جسم ضربه زننده به صورت سه بعدی بوده و برای متریال آن از خاصیت الاستیک پلاستیک فولاد استفاده شده است. توده شن نیز به ...

ادامه نوشته »

Simulation chip forming process thermal approach in ABAQUS

In this video Chip forming process with thermal approach in ABAQUS has been investigated. All parts are modeled as three dimensional with thermal properties as conductivity, specific heat, expansion ….. to consider them variation. Dynamic temp-explicit procedure is is appropriate for this type of  analysis. During the process temperature  has ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی حرارتی فرآیند براده برداری در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم براده برداری در آباکوس پرداخته ایم.در این فرآیند ترم حرارت نیز در نظر گرفته شده که این ویژگی با ایجاد خواص حرارتی و تعریف استپ دینامیکی حرارتی فابل تعریف می باشد. قطعه مورد نظر از جنس آلومینیوم و به صورت سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Eulerian analysis of a collapsing water column in ABAQUS

This video utilizes the pure Eulerian analysis technique to model a dynamic fluid flow event involving large deformation.Water column collapsed under  gravity load . To model water and domain just one eulerian part has been created.Dynamic explicit is appropriate for eulerian analysis and because of the column height Geostatic stress ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی سقوط ستون آب تحت اثر جاذبه در آباکوس به روش اویلری

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله سقوط یک ستون آب تحت اثر جاذبه در نرم افزار آباکوس به روش اویلری پرداخته ایم. برای مدلسازی از یک پارت اویلری که برای ماده آن از آب با خاصیت ویسکوزیته به همراه سرعت صوت در آن استفاده شده است.برای تحلیل ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion over sandwich panel(AL-Epoxy-Glass) in Abaqus

In this video air blast explosion over a sandwich panel made of Aluminium and Epoxy Glass layers has been simulated. For modeling blast effect CONWEP procedure is appropriate . Aluminium is modeled as three dimensional part and for modeling it’s behavior under blast load ductile damage with Johnson-Cook plasticity and ...

ادامه نوشته »