آخرین نوشته ها

شبیه سازی انفجار روی دیوار بتنی مسلح به میلگرد با متریال مدل جانسون هلمکوئیست در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم  انفجار به روش کانوپ روی دیوار بتنی مسلح به میلگرد با متریال مدل جانسون هلمکوئیست در  نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. میلگردها به صورت وایر و با المان بیم مدل شده اند. برای بتن با توجه به اینکه متریال مدل های موجود ...

ادامه نوشته »

Simulation Ballistic performances of concrete targets subjected to projectile impact by Johnson, Holmquist material model in Abaqus

Concrete is a widely used material in the construction of strategic and important structures such as nuclear containments, bridges, storage structures and military bunkers. In the present study perforation experiments and simulations on finite element code ABAQUS/Explicit have been carried out to understand the behavior of concrete against projectile impact.The ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرتابه صلب به هدف بتنی با مدل ماده JH2 در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی برخورد پرتابه صلب به هدف بتنی با مدل ماده JH2 در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. پرتابه به صورت صلب مدل شده و هدف بتنی به صورت تغییر شکل پذیر در نظر گرفته شده است. آباکوس متریال مدلهای مختلفی را برای بتن ارائه می دهد ...

ادامه نوشته »

Simulation bird strike by using hybrid Eulerian–Lagrangian formulation in Abaqus

The work presented in this paper deals with application of explicit finite element analyses in order to predict bird strike induced impact damage on A very common example of foreign object impact in air trans-port is bird strike. Due to increased density of the air transport and changing migration routes ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرنده به ورق آلمینیومی به روش اویلری در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی برخورد پرنده به ورق آلمینیومی به روش اویلری در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.برای مدلسازی می توان از سایر وش های لاگرانژی یا اس پی اچ استفاده نمود اما در این مساله پرنده و محیط پیرامون در قالب پارت های اویلری بوده که امکان پراکنده ...

ادامه نوشته »

Simulation concrete block joist analysis under bending load in Abaqus

In this video Simulation block joist analysis under bending load in Abaqus has been studied. Concrete slab is modeled as three dimensional part with elasticity and concrete damage plasticity as property.To view tensile damage during analysis Tensile Damage behavior has used. Beads are modeled as three dimensional wire part with elastic ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی بارگذاری استاتیکی تیرچه بتنی به همراه میلگرد در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی بارگذاری استاتیکی تیرچه بتنی به همراه میلگرد در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.مدل از دو هندسه مجزا تشکیل شده است. پارت بتنی به صورت سه بعدی و برای میلگرد از وایر استفاده شده که برای متریال میلگردها از خاصیت الاستیک و پلاستیک و برای بتن ...

ادامه نوشته »

Simulation Under Water Explosion over circular plate in Abaqus

Far-Field UNDEX models must typically treat two UNDEX phenomena: shock loading and cavitation. Shock loading occurs as a result of the incident explosive shock wave impinging on the wet-surface of the ship structure. Cavitation occurs because the pressure in the surrounding water drops below its vapor pressure due to the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار زیر آب به روش UNDEX روی یک ورق در آباکوس

توسعه روز افزون صنعت نفت و گاز و همچنین حمل و نقل دریایی بیش از پیش بر اهمیت سازه های دریایی افزوده است.سازه های دریایی علاوه بر بار های محیطی و طبیعی ممکن است تحت بار ناشی از انفجار قرار بگیرند. به علت اهمیت این سازه ها ،مقاومت آنها در ...

ادامه نوشته »

ٍSimulation buried steel pipelines against Eulerian-Lagrangian subsurface explosion in ABAQUS

Buried pipelines are among the most important elements of lifelines used for distribution of water, gas, oil, etc. Buried pres-surized gas pipelines are likely to be endangered by accidental explosions in process industries, explosives factories, open pit mines, quarries, public works or even intentional explosions near a pipeline Multiple explosions ...

ادامه نوشته »