آخرین نوشته ها

Simulation three dimensional crack growth in concrete slab by using XFEM technique

In this video Simulation three dimensional crack growth in concrete slab by using XFEM technique in Abaqus software has been studied.Concrete part is modeled as three dimensional part with traction separation behavior which defined in material property. To model crack growth under static load XFEM procedure with planar crack has been ...

ادامه نوشته »

Simulation and investigation springback phenomenon in deep drawing process

Springback is the geometric change made to a part at the end of the forming process when the part has been released from the forces of the forming tool. Upon completion of sheet metal forming, deep-drawn and stretch-drawn parts spring back and thereby affect the dimensional accuracy of a finished ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی پدیده برگشت فنری در آنالیز کشش عمیق ورق در آباکوس

برگشت فنری (spring back) یکی از پدیده های رایج در فرآیندهای شکل دهی به حساب می آید. این پدیده در مرحله باربرداری و آزاد شدن بخشی از کرنشهای الاستیک اتفاق می افتد. بنابراین ابتدا باید مرحله بارگذاری به صورت کامل انجام شود و پس از آن به منظور شبیه سازی پدیده ...

ادامه نوشته »

Simulation composite three points bending in Abaqus

In this tutorial simulation composite three points bending in Abaqus has been done. Composite parts are modeled as three dimensional part with continuum shell element . Epoxy-Glass material with Hashin’s damage criterion to model composite behavior under bending load has been implanted.This simulation normally is done by static solver but in ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خمش ورق کامپوزیتی دو لایه در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی خمش ورق کامپوزیتی دو لایه در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. ورق ها به صورت سه بعدی بوده و از المان کانتینیوم شل برای ایجاد لایه در پارت استفاده شده است.هندسه مسئله از سه پارت صلب و دو پارت تغییر شکل پذیر تشکیل شده است.ماده ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion over concrete column covered by steel plate in Abaqus

A growing number of terror attacks all over the world have become a threat to the human civilization.In the last two decades, bomb blasts in crowded business areas, underground railway stations, and busy roads have taken numerous lives and destroyed properties in different parts of the world. However, blast response ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در نزدیکی ستون بتنی کاور شده با ورق فولادی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله  انفجار در نزدیکی ستون بتنی کاور شده با ورق فولادی در آباکوس پرداخته ایم. برای مدلسازی انفجار از روش انفجار در هوا یا همان روش کانوپ بهره برده شده است. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و ورق استیل به منظور ایجاد ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی سه بعدی رشد ترک در یک نمونه بتنی به روش XFEM

دز این ویدئو به شبیه سازی سه بعدی رشد ترک در یک نمونه بتنی به روش XFEM در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در این مثال برای مدلسازی ستون بتنی از فضای سه بعدی استفاده شده است که در شکل زیر می توانید نمایی از نمونه واقعی انجام شده در آمایشگاه ...

ادامه نوشته »

Deformation behavior of a stiffened panel subjected to underwater shock loading using the non-linear finite element method

Given the superior strength-to-weight ratio, stiffened panels have been used extensively in the main structure of ships and underwater vehicles. The loads acting on a stiffened panel in a ship is in-plane compression or tension, resulting from the overall hull-girder bending moment or torsion, shear force resulting from the hull-girder ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار زیر آب و تاثیر آن روی یک صفحه تقویت شده در آباکوس به روش UNDEX

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار زیر آب و تاثیر آن روی یک صفحه تقویت شده در آباکوس به روش UNDEX به صورت مرحله به مرحله پرداخته ایم.صفحه به صورت shell و آب به صورت solid سه بعدی ایجاد شده اند. برای متریال صفحه از فولاد با مدل پلاستیسیته جانسون ...

ادامه نوشته »