آخرین نوشته ها

شبیه سازی مچالگی یک مخروط آلومینیومی و فشرده شدن فوم داخل آن در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم مچالگی یه مخروط آلومینیومی و فشرده شدن فوم داخل آن پرداخته ایم. هندسه از یک مخروط ناقص آلومینیومی که زاویه مخروط آن ۸۸ درجه است و یک مغز فومی تشکیل شده است.ماهیت این آنالیز استاتیکی می باشد، اما در این آنالیز ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی اکستروژن یک میله(تحلیل کوپله حرارت-جابه جایی) در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله فرآیند شکل دهی اکستروژن پرداخته ایم. این مساله از نوع کوپله کامل دما- جابه جایی می باشد.یک میله استوانه ای تحت فرآیند اکستروژن قرارمی گیرد و و شعاع آن به اندازه یک سوم کاهش می یابد.در این مساله حرارت زیادی به ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی و تحلیل تیر شکاف دار تحت بارگذاری سیکلی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی و تحلیل یک تیر شکاف دار تحت بارگذاری سیکلی پرداخته ایم که تحلیل به صورت دو بعدی می باشد. برای این آنالیز دو خصوصیت سخت شدن ایزوتروپیک و سخت شدن سینماتیک در نظر گرفته شده است که معیار اول بر اساس تنش فون میسز ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی جرثقیل سقفی(دروازه ای) با استفاده از المان شل در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله یک جرثقیل دروازه ای پرداخته ایم. جرثقیل از یک تیر که نگهدارنده بالابر و لغزنده می باشد و دو ستون که پایه های تیر هستند، تشکیل شده است.تیر و ستون ها با استفاده از المان های شل مدل شده و تیر ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی آنالیز حرارتی یک قطعه خنک کننده تحت شار حرارتی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم یک قطعه خنک کننده از جنس مس که تحت شار حرارتی قرار دارد، پرداخته ایم. از طرف دیگر قطعه در معرض باد محیطی بوده و برای آن نیز ضریب انتقال حرارت در نظر گرفته شده است. در این مثال می خواهیم ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خزش بوش ویسکوالاستیک تحت بار شبه استاتیک در آباکوس

در این ویدئو یک بوش لاستیکی که از طریق متریال مدل هایپرالاستیک و مدل ویسکوالاستیک با سری پرونی مدل شده است،طی یک تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی یا همان خزش مورد بررسی قرار گرفته شده است.در این مثال بوش به صورت دو بعدی مدل و آنالیز شمال ۴ استپ برای ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی فرآیند خمکاری تیرآهن در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی خمکاری یک تیرآهن بال پهن پرداخته ایم که این نوع تیرآهن کاربرد بسیار گسترده ای در صنعت دارد.در این شبیه سازی، خمکاری در جهت جان تیر انجام شده به این ترتیب که تیرآهن توسط دو غلتک نگه داشته می شود و توسط یک Feeder ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد جسم صلب به صفحه فلزی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی نفوذ یک پرتابه کروی صلب در جسم هدف که فلزی می باشد،پرداخته ایم.پرتابه با سرعت بالایی به هدف فلزی برخورد کرده و منجر به ایجاد آسیب در آن می شود. برای ایجاد خواص آسیب در فلز از ویژگی ادیت کیبورد استفاده شده است.از طرفی ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی فرآیند اتوفرتاژ در آباکوس و بررسی اثرات سخت شوندگی

در این ویدئو به بررسی رفتار ماده در یک مخزن که تحت فشار زیاد قرار دارد میپردازیم. در این حالت قسمت داخلی مخزن تسلیم شده، در حالی که قسمت بیرونی آن در حالت الاستیک می باشد.بعد از حذف فشار داخلی و بازگشت الاستیک بخش بیرونی ، بخش داخلی مخزن که ...

ادامه نوشته »