آخرین نوشته ها

ویدئو شبیه سازی قدم به قدم انفجار روی دال بتنی با متریال مدل بریتل در آباکوس

در این ویدئو به صورت قدم به قدم به شبیه سازی انفجار رو یک دال بتونی که با متریال از نوع ترد مدل شده است میپردازیم.بار انفجار به صورت ایر بلست لحاظ شده و تمامی شرایط واقعی مسئله نیز در نظر گرفته شده است. مدل به صورت سه بعدی بوده ...

ادامه نوشته »

ویدئو شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار رو دیوار بتنی(مدلCDP) با روش کانوپ

در ای ویدئو قصد داریم که انفجار در نزدیکی یه دیوار بتنی که با استفاده از مدل ماده CDP میباشد را با روش کانوپ بررسی کنیم و میزان آسیب های وارد در اثر انفجار-تنش ایجادی و میزان سخت شوندگی را ارزیابی کنیم.این مدل ماده می تواد به خوبی شکست های ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی بار انفجاری روی سازه های نوین(پنل ساندویچی) در آباکوس

در این ویدئو جزئیات مرحله به مرحله شبیه سازی بار انفجاری کانوپ بر روی پنل ساندویچی توضیح داده شده است.جزئیات هندسه در شکل زیر مشخص میباشد. در بالا و پایین سازه دو صفحه به صورت سالید و در میانه آن برای تقویت سازه از شل های متقاطع استفاده شده است. ...

ادامه نوشته »

نوشته ۶

این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن ...

ادامه نوشته »

نوشته ۷

این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است این متن ...

ادامه نوشته »