آخرین نوشته ها

شبیه سازی کوپله تنش -حرارت بلوک یک موتور در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله یک بلوک ساده موتور تحت اثر حرارت درونی به صورت آنالیز کوپله حرارت- تنش در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.برای این آنالیز از یک پارت سه بعدی و برای متریال آن از استیل با  خواص وابسته به دما استفاده شده است. ...

ادامه نوشته »

Simulation geosynthetic-reinforced soil retaining wall besides heap soil in Abaqus

Using backfill soils with cohesive fine contents to build geosynthetic-reinforced soil (GRS) retaining walls for permanent purposes has attracted considerable attention in recent years.Such back fills are considered to be marginal since they contain cohesive fines that have a plasticity index (PI)>6 and mayor may not exceed 15%.If justified, this ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی احداث دیوار خاکی مسلح شده به ژئوسنیتیک در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله احداث یک دیوار خاکی مسلح شده به ژئوسنیتیک در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. همان طور که برای مسلح سازی بتن از میلگرد استفاده می شود، برای خاک نیز از همین روش استفاده شده که با افزودن ژئوگرید که معمولا در زیرسازی ...

ادامه نوشته »

Simulation thermal stress analysis of arc welding between two pipes by using DFLUX subroutine in Abaqus

Arc welding is one of several fusion processes for joining metals. By applying intense heat, metal at the joint between two parts is melted and caused to intermix – directly, or more commonly, with an intermediate molten filler metal. Upon cooling and solidification, a metallurgical bond is created. Since the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی اتصال جوش و تحلیل تنش درز بین دو لوله مجزا در نرم افزار آباکوس با استفاده از سابروتین دی فلاکس

در این ویدئو به شبیه سازی اتصال جوش درز بین دو لوله مجزا در نرم افزار آباکوس با استفاده از سابروتین دی فلاکس پرداخته ایم. لوله ها از جنس فولاد بوده و برای مدل سازی متریال از خواص الاستیک،پلاستیک،گرمای ویژه،ضریب کانداتیویته و چگالی متغیر با دما استفاده شده است.مدلسازی به صورت ...

ادامه نوشته »

Simulation steel can under compression load in Abaqus

In this video simulation steel can under compression load in Abaqus has been studied. To model can geometry with details import capability was used. In the below figures schematic of all geometry has been showed The steel can is modeled as elastic plastic material model and Johnson-Cook plasticity is appropriate for ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی مچالگی یک قوطی فلزی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله فرآیند مچالگی یک قوطی فولادی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای ایجاد قوطی فلزی از ایمپورت کردن هندسه به نرم افزار استفاده شده تا جزئیات شکل در آن رعایت شده باشد.هندسه شامل قوطی،صفحه نگهدارنده و فشار دهنده صلب می باشد ...

ادامه نوشته »

Simulation Conductive, convective, and radiative heat transfer in an exhaust manifold

Heat transfer in engine exhaust manifolds is governed by three effects: conduction through the metal, convection from the hot exhaust gases, and radiative exchange between different parts of the metal surface. This example illustrates the computation of the equilibrium thermal state of a manifold subject to these effects.The procedure consists ...

ادامه نوشته »

Simulation embankment construction on saturate soil floor in Abaqus

In this video step by step simulation of embankment construction on saturate soil floor in Abaqus has been done. In the below figure schematic of simulation has been showed. Soil is contained two section as dry and saturate section Elastic material with coulomb-Mohr plasticity for soil has been used. Because ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی خاکریز گذاری مرحله ای روی توده خاک رسی اشباع در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله ایجاد خاکریز روی یک توده خاک رسی اشباع در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.  در شکل زیر می توانید شماتیک مسئله اولیه را مشاهده نمائید. خاک از دو بخش خشک و مرطوب تشکیل شده است که این مورد در محیط بارگذاری ...

ادامه نوشته »