آخرین نوشته ها

شبیه سازی برخورد یک جسم الاستیک به یک توده ماسه ای در آباکوس با روش DEM

در این ویدئو به شبیه سازی برخورد یک کره فلزی به یک توده شن ماسه به روش المان های گسسته یا DEM در آباکوس پرداخته ایم.مدل جسم ضربه زننده به صورت سه بعدی بوده و برای متریال آن از خاصیت الاستیک پلاستیک فولاد استفاده شده است. توده شن نیز به ...

ادامه نوشته »

Simulation chip forming process thermal approach in ABAQUS

In this video Chip forming process with thermal approach in ABAQUS has been investigated. All parts are modeled as three dimensional with thermal properties as conductivity, specific heat, expansion ….. to consider them variation. Dynamic temp-explicit procedure is is appropriate for this type of  analysis. During the process temperature  has ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی حرارتی فرآیند براده برداری در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم براده برداری در آباکوس پرداخته ایم.در این فرآیند ترم حرارت نیز در نظر گرفته شده که این ویژگی با ایجاد خواص حرارتی و تعریف استپ دینامیکی حرارتی فابل تعریف می باشد. قطعه مورد نظر از جنس آلومینیوم و به صورت سه بعدی ...

ادامه نوشته »

Eulerian analysis of a collapsing water column in ABAQUS

This video utilizes the pure Eulerian analysis technique to model a dynamic fluid flow event involving large deformation.Water column collapsed under  gravity load . To model water and domain just one eulerian part has been created.Dynamic explicit is appropriate for eulerian analysis and because of the column height Geostatic stress ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی سقوط ستون آب تحت اثر جاذبه در آباکوس به روش اویلری

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله سقوط یک ستون آب تحت اثر جاذبه در نرم افزار آباکوس به روش اویلری پرداخته ایم. برای مدلسازی از یک پارت اویلری که برای ماده آن از آب با خاصیت ویسکوزیته به همراه سرعت صوت در آن استفاده شده است.برای تحلیل ...

ادامه نوشته »

Simulation air blast explosion over sandwich panel(AL-Epoxy-Glass) in Abaqus

In this video air blast explosion over a sandwich panel made of Aluminium and Epoxy Glass layers has been simulated. For modeling blast effect CONWEP procedure is appropriate . Aluminium is modeled as three dimensional part and for modeling it’s behavior under blast load ductile damage with Johnson-Cook plasticity and ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا بر روی یک پنل ساندویچی(آلومینیوم-کمپوزیت) در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار در هوا بر روی یک پنل ساندویچی ساخته شده از دولایه آلومینیوم و سه لایه کمپوزیت شیشه اپوکسی در آباکوس پرداخته ایم.تمامی اجسام به صورت سه بعدی مدل شده و برای آلومینیوم از معیار دمیج داکتیل به همراه خاصیت الاستیک ...

ادامه نوشته »

Simulation Rigid body impact to the sandwich panel(Al-Epoxy-Glass) in Abaqus

In this video rigid impact to the sandwich panel made of Aluminium and Epoxy-Glass layers has been investigated. All parts are modeled as three dimensional. To model aluminium behavior under the impact Johnson-Cook plasticity with Ductile Damage and for composite Elastic and Hashin’s Damage has been used.To create a better ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد جسم صلب به قطعه ساندویچی آلمینیوم-کامپوزیت در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد یک جسم صلب به یک پنل کمپوزیتی متشکل از دولایه آلومینیوم و سه لایه ماده اپوکسی شیشه پرداخته ایم. تمامی اجسام به صورت سه بعدی مدل شده و برای آلومینیوم از معیار دمیج داکتیل به همراه خاصیت الاستیک و پلاستیک ...

ادامه نوشته »

Simulation soccer ball impact to the human skull in Abaqus

In this video soccer ball impact to the human skull has been investigated. Skull is modeled as three dimensional shell with elastic-plastic material and ball as a three dimensional shell with hyper-elastic material.For modeling gas behavior fluid cavity technique has been used.During the impact internal pressure of ball has increased ...

ادامه نوشته »