آخرین نوشته ها

شبیه سازی سه بعدی رشد ترک در یک نمونه بتنی به روش XFEM

دز این ویدئو به شبیه سازی سه بعدی رشد ترک در یک نمونه بتنی به روش XFEM در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در این مثال برای مدلسازی ستون بتنی از فضای سه بعدی استفاده شده است که در شکل زیر می توانید نمایی از نمونه واقعی انجام شده در آمایشگاه ...

ادامه نوشته »

Deformation behavior of a stiffened panel subjected to underwater shock loading using the non-linear finite element method

Given the superior strength-to-weight ratio, stiffened panels have been used extensively in the main structure of ships and underwater vehicles. The loads acting on a stiffened panel in a ship is in-plane compression or tension, resulting from the overall hull-girder bending moment or torsion, shear force resulting from the hull-girder ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار زیر آب و تاثیر آن روی یک صفحه تقویت شده در آباکوس به روش UNDEX

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار زیر آب و تاثیر آن روی یک صفحه تقویت شده در آباکوس به روش UNDEX به صورت مرحله به مرحله پرداخته ایم.صفحه به صورت shell و آب به صورت solid سه بعدی ایجاد شده اند. برای متریال صفحه از فولاد با مدل پلاستیسیته جانسون ...

ادامه نوشته »

Damage mechanism and response of reinforced concrete containment structure under internal explosion

Reinforced concrete containment of nuclear power plant must be constructed and operated in order to protect the population and environment against an uncontrolled release of radioactivity in the event of severe internal or external accident occurrence, such as large fires, earthquakes, jet aircraft impact, that might be expected during the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار به روش اویلری در داخل یک سازه بتنی مسلح در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار به روش اویلری در داخل یک سازه بتنی مسلح در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای مدل سازی سازه بتنی از فضای سه بعدی و برای تقویت کننده ها از المان بیم استفاده شده است. پروسه انفجار بر اساس روش اویلری ایجاد و برای ...

ادامه نوشته »

Simulation soil consolidation in interaction with concrete pile in Abaqus

In this tutorial consolidation of soil in interaction with concrete pile in Abaqus has been investigated.All parts has modeled in one part and tree zone was created with partition as soil zone,pile and cohesive for modeling interaction between pile and soil interference .Analysis contains three steps. In the first step soil ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی تحکیم خاک در تماس با شمع در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی پدیده تحکیم یک توده خاکی در تماس با شمع در نرم افزار آباکوس به صورت قدم به قدم پرداخته ایم.تمامی اجزا در یک پارت ترسیم شده و برای جداسازی آنها از پارتیشن استفاده شده است. با توجه به یکپارچه بودن خاک و شمع برای ...

ادامه نوشته »

Behaviour of cylindrical steel drums under blast loading conditions with SPH method in Abaqus

In this tutorial Behaviour of cylindrical steel drums under blast loading conditions with SPH method in Abaqus has been investigated. In the last few decades, a number of major industrial accidents have occurred around the world.The blast wave of detonation has a sudden rise in pressure above atmospheric conditions to a peak ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا روی یک مخزن حاوی آب به روش اس پی اچ در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی انفجار در هوا روی یک مخزن حاوی آب به روش اس پی اچ در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. در این مساله از یک مخزن به صورت شل و آب به صورت سه بعدی استفاده شده است. برای مخزن از متریال مدل جانسون کوک به ...

ادامه نوشته »

Simulation couple temperature- stress analysis of engine block in Abaqus

This project is to analyse the heat transfer in a 4 cylinder engine block. The CAD model is imported to Abaqus. To model material behavior under thermal load , all material data are depend on temperature and couple temperature displacement is appropriate for this analysis. Film and radiation condition  are ...

ادامه نوشته »