آخرین نوشته ها

Simulation impact welding process in Abaqus by using Lagrangian approach

Today, major innovations suggest the use of dissimilar material combination to meet new  design criteria such as mass light weighting, structural reinforcements, or other specific  fictionalization. The development of functional material combinations knows a growing  interest in several engineering fields. Solutions can however be limited by the capability of  the ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی فرآنید جوش ضربه ای در آباکوس و بررسی ترم تنش(Impact Welding)

در این ویدئو به شبیه سازی فرآیند جوش ضربه ای یا Impact Welding در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای مدلسازی از حالت تقارن محوری برای هر دو قعطه استفاده شده است. متریال مورد استفاده در این آنالیز آلمینیوم بوده که برای آن از حالت پلاستیک جانسون کوک استفاده شده ...

ادامه نوشته »

Simulation soil impact to the metal plate in Abaqus by using SPH method

In this video soil impact to the metal plate in Abaqus by using SPH method has been simulated. The soil is modeled as three dimensional part with elastic–plastic behavior and smooth particle hydrodynamic formulation. Coulomb-Mohr plasticity is implanted for soil. To definite particle element edit input file capability has been ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد توده خاک به صفحه فلزی در نرم افزار آباکوس به روش اس پی اچ

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد یک توده خاک به صفحه فلزی در نرم افزار آباکوس به روش اس پی اچ پرداخته ایم. برای مدلسازی خاک از فضای سه بعدی و برای متریال آن از خاصیت الاستیک و پلاستیک موهر-کلمب استفاده شده است. برای مدلسازی خاک ...

ادامه نوشته »

Simulation rigid body impact to concrete wall reinforced with composite plate by using SPH method in Abaqus

In this Tutorial Simulation rigid body impact to concrete wall reinforced with composite plate by using SPH method in Abaqus has been investigated. All parts are modeled as three dimensional and to definite concrete behavior CDP material model with SPH formulation has been used. Composite made of Epoxy-Glass layers modeled by ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد جسم صلب به دیواره بتنی تقویت شده با کامپوزیت به روش SPH در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم برخورد یک جسم صلب به یک دیواره بتنی تقویت شده با یک صفحه کامپوزیتی چهارلایه در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و برای بتن از متریال مدل CDP استفاده و برای مشاهده بهتر شکست و ...

ادامه نوشته »

Dynamic analysis of liquid storage tank under blast using coupled Euler–Lagrange formulation in ABAQUS

A growing number of terror attacks all over the world have become a threat to the human civilization.In the last two decades, bomb blasts in crowded business areas, underground railway stations, and busy roads have taken numerous lives and destroyed properties in different parts of the world. However, blast response ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی انفجار در هوا بر روی یک مخزن حاوی آب در آباکوس و بررسی پدیده اسلاشینگ

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله انفجار در هوا و تاثیر آن بر یک مخزن حاوی آب و بررسی پدیده اسلاشینگ مخزن در اثر شوک انفجار در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. برای مدلسازی از فضای سه بعدی استفاده و روش انفجار نیز به صورت انفجار در ...

ادامه نوشته »

Simulation water sloshing in the concrete tank under earthquake load in Abaqus

This video has presented Simulation water sloshing in the concrete tank under earthquake load in Abaqus.Concrete tank is modeled as three dimensional shell with elastic material and water as eulerian part with Us-Up equation . Explicit procedure is appropriate and fifty five second time period has been applied.To definite water initial ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی مخزن حاوی آب تحت نگاشت زلزله در صفحه در نرم افزار آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله اسلاشینگ آب در یک مخزن بتنی که تحت تحریک از پایه قرار گرفته است،در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. شتاب در صفحه کف مخزن و به صورت افقی در مدت ۵۵ ثانیه اعمال شده و در این مدت مقداری از آب ...

ادامه نوشته »