آخرین نوشته ها

Simulation of high speed impact into ceramic composite systems using JH2 material model in Abaqus

Since ceramics are low density materials with high compressive strength, there are of great interests in the application of ceramics for weight-saving armor systems.Although experimental approach offers the most accurate results, it is expensive and sometimes does not provide detail information of the highly dynamic event. Recently, three-dimensional computations have ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرتابه سرعت بالا به یک ورق ساندویچی استیل سرامیک در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی مرحله به مرحله  برخورد پرتابه سرعت بالا به یک ورق ساندویچی استیل سرامیک در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. اجزا به صورت سه بعدی بوده و  پرتابه به صورت صلب و سایر پارت ها به صورت تغییر شکل پذیر مدل گردیده شده اند. برای ورق ...

ادامه نوشته »

ٍSimulation blast response and failure analysis of pile foundations subjected to surface explosion by using Eulerian method

This paper presents the response of pile foundations to ground shocks induced by surface explosion using fully coupled and non-linear dynamic computer simulation techniques.Significant increase of terrorist attacks against significant and iconic buildings and other infrastructure components high-light the need for the blast resistant design of the structures. Blast loads ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی اثر انفجار به روش اویلری لاگرانژی بر روی شمع بتنی مدفون در خاک و بررسی شکست آن در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم اثر انفجار به روش اویلری لاگرانژی بر روی شمع بتنی مدفون در خاک و بررسی شکست بتن در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم.تمامی پارت ها شامل هوا،تی ان تی،شمع و خاک به صورت سه بعدی مدل شده اند.برای هوا از حالت گاز ...

ادامه نوشته »

Simulation high-velocity impact of a ceramic target with Johnson–Holmquist material model

In this video Simulation high-velocity impact of a ceramic target with Johnson–Holmquist material model has been studied.Ceramic materials are commonly used in armor protection applications. In recent years Johnson, Holmquist, and their coworkers have developed a series of constitutive relations to simulate the response of ceramic materials under large strain, high-strain ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی برخورد پرتابه سرعت بالا به هدف سرامیکی در آباکوس با استفاده از مدل جانسون هلمکوئیست

در ای ویدئو به شبیه سازی قدم به قدم  برخورد  یک پرتابه سرعت بالا به هدف سرامیکی در آباکوس با استفاده از مدل جانسون هلمکوئیست پرداخته ایم. اجزا به صورت سه بعدی بوده و برای پرتابه متریال طلا و برای سرامیک نیز از متریال مدل جانسون هلمکوئیست که در نرم افزار ...

ادامه نوشته »

Finite element modelling of 3D orthogonal cutting simulation with the Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL) formulation

Most of the currentfinite element models of cutting concerns the 2D plane strain orthogonal cutting configuration, which, although of valuable interest to study the fundamental phenomena of the process, is still far from most practical cutting operations. The 3D models on the other side usually concern a 2D tool path ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی فرآیند براده برداری از یک قطعه تیتانیومی به روش کوپل اویلری لاگرانژی در آباکوس

در این ویدئو به شبیه سازی فرآیند براده برداری از یک قطعه تیتانیومی به روش کوپل اویلری لاگرانژی در نرم افزار آباکوس پرداخته ایم. مدلسازی به صورت سه بعدی بوده و برای متریال از خواص حرارتی برای مشاهده تغییرات دما در محیط نتایج استفاده شده است. در شکل زیر می توانید ...

ادامه نوشته »

Simulation Fluid Structure Interaction on the Al body with flexible tail in ABAQUS

Fluid–structure interaction (FSI) is the interaction of some movable or deformable structure with an internal or surrounding fluid flow. Fluid–structure interactions can be stable or oscillatory. In oscillatory interactions, the strain induced in the solid structure causes it to move such that the source of strain is reduced, and the structure returns ...

ادامه نوشته »

شبیه سازی سیال سازه (FSI) روی یک جسم با دنباله منعطف در آباکوس

در طراحی محصولات صنعتی مدرن، آنالیز مولتی فیزیک برای پوشش دادن اثر اندرکنش بین محیط و پدیده های مختلف انجام می شود.یک آنالیز اندرکنش سیال-سازه (FSI)، پاسخ سازه را در مقابل جریان سیال توصیف می کند.برای نیل به این هدف، دینامیک سیال و سازه باید مدل سازی شود، آنالیزهای کاربردی ...

ادامه نوشته »